Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Undanþágur frá afborgunum

S-, R- og G-lán

Hægt er að sækja um undanþágu frá afborgun námslána ef tilteknar aðstæður, t.d. atvinnuleysi, örorka, veikindi eða aðrar ástæður valda verulegum fjárhagsörðugleikum hjá lánþega og fjölskyldu hans.

Sækja þarf sérstaklega um undanþágu fyrir hvern gjalddaga og skal umsókn um undanþágu berast eigi síðar en 60 dögum eftir gjalddaga afborgunnar.

Sótt er um undanþágu á Mitt Lán í gengum hemasíðu sjóðsins www.menntasjodur.is.

Vakin er athygli á því að umsókn um undanþágu frá afborgun frestar ekki innheimtu sömu afborgunar. Lántaki sem fær afgreidda undanþágu eftir að hafa greitt afborgun getur óskað eftir endurgreiðslu þess sem greitt var.

H-lán

Lán veitt frá og með námsárinu 2020-2021.

Sjóðnum er heimilt að veita frest á mánaðarlegum endurgreiðslum að hluta eða öllu leyti í allt að eitt ár í senn ef lánshæft nám, atvinnuleysi, óvinnufærni vegna veikinda og/eða örorku, þungunar eða umönnunar barna, umönnunar maka eða aðrar sambærilegar ástæður valda verulegum fjárhagsörðugleikum hjá lánþega.

Ástæður sem geta valdið fjárhagsörðugleikum

Með lánshæfu námi er átt við að nám umsækjanda uppfylli skilyrði 1. kafla úthlutunarreglna um lánshæfi náms og að námsmaður uppfylli kröfur um námsframvindu.

Óvinnufær vegna örorku telst sá sem hefur rétt til örorkulífeyris skv. skilgreiningu Tryggingastofnunar. 

Með umönnun barna og/eða maka er átt við að umönnunin hafi áhrif á möguleika umsækjanda til tekjuöflunar. 

Með atvinnuleysi er átt við að umsækjandi sé skráður á atvinnuleysisskrá og/eða í virkri atvinnuleit. 

Tímabil sem miðað er við

Að jafnaði er miðað við að þær ástæður sem valda fjárhagsörðugleikum hafi varað í a.m.k. fjóra mánuði fyrir gjalddaga afborgunar. 

Tekjur

Almennt er miðað við að ekki sé veittur frestur á afborgun ef árstekjur lánþega árið 2020 eru yfir kr. 4.905.000 eða árstekjur hjóna/sambúðarfólks eru yfir kr. 9.810.00.000. 

Ef umsóknaraðili er með barn/börn undir 18 ára aldri á framfæri sínu þá hækkar tekjuviðmiðið um kr. 441.600 fyrir hvert barn sem viðkomandi er með á framfæri.