Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Algengar spurningar

30% niðurfelling á H-lánum

Námsmaður getur fengið 30% afslátt á námslánaskuld sinni að loknu námi hafi hann lokið náminu/námsferlinum á tilskildum tíma. Að öllu jöfnu verður heimilt að seinka náminu/námsferlinum um eitt ár (6 mánuði í tilfelli diplómanáms) en samt teljast hafa lokið á tilskildum tíma og fá 30% afslátt. Sjá 12. kafla í úthlutunarreglum Menntasjóðsins. 

Einungis verður hægt að fá afslátt af lánum í því námi sem námsmaður lýkur gráðu í. Dæmi; hefji námsmaður nám í hjúkrunarfræði og stundar það í eitt ár en flytur sig svo yfir í félagsfræði og lýkur bachelor gráðu í því námi á tilskildum tíma. Þessi námsmaður fengi einungis afslátt af félagsfræðináminu.

Þessi 30% niðurfelling á námslánum gildir aðeins um H-lán, ekki um námslán sem tekin voru samkvæmt eldri lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna. 

Rafrænt skuldabréf - hvað er það?

Skuldabréf verða rafræn samkvæmt lögum um Menntasjóð námsmanna. Fara þarf inn á Mitt Lán og samþykkja þar rafrænt skuldabréf með rafrænum skilríkjum á síma eða korti. 

Námsmenn sem velja samtímagreiðslur þurfa að samþykkja rafræna skuldabréfið og staðfesta að þeir séu í námi fyrir hverja útborgun námslána. 

Hvenær hefjast útborganir lána samkvæmt lögum um Menntasjóðinn?

Í lögum um Menntasjóðinn er gert ráð fyrir að námsmenn geti valið samtímagreiðslur.

Fyrsta greiðsla vegna haustannar er 1. október. Námsmenn þurfa þá að vera búnir að staðfesta nám og samþykkja rafrænt skuldabréf inn á Mitt Lán. Þetta þarf að gera fyrir hverja mánaðargreiðslu á skólaárinu. Send verður út orðsending til námsmanna þegar kemur að því að samþykkja rafænt skuldabréf. 

Mánaðarlegar greiðslur verða síðan 1. hvers mánaðar. 

Námsárangur fyrir haustönn þarf að hafa borist fyrir 1. mars til að unnt sé að greiða marsgreiðslu - beðið þar til námsárangur berst. 

Mánaðargreiðslur halda síðan áfram á vorönn - námsárangur þarf að hafa borist fyrir 1. júlí til að hægt sé að greiða lokagreiðsluna.

Að öðrum kosti er beðið eftir námsárangri og lokagreiðslan borguð út þegar staðfesting berst.

 

Hvaða gögnum þarf að skila?

Upplýsingar og gögn sem námsmenn þurfa að skila eftir að þeir hafa lagt inn umsókn eru mismunandi eftir hverri námsbraut eða skóla fyrir sig og hvar námsmaðurinn er staddur á námsferlinum.

Eftir að umsókn hefur verið skilað inn fær námsmaður tilkynningu frá Menntasjóðnum þar sem tilgreind eru þau gögn og upplýsingar sem þarf að skila inn.

Þess má geta að ekki þurfa allir að senda viðbótargögn með umsókninni, það fer allt eftir aðstæðum og stöðu í námi. Námsmenn geta alltaf kannað á Mitt Lán  hvort gögn vantar frá þeim.  

Hvaða nám er lánshæft?

Nám er lánshæft ef skólinn skipuleggur það sem fullt nám á hverju skólaári. Fullt nám er 60 ECTS-einingar eða sambærilegt.

Nám í öllum viðurkenndum háskólum er lánshæft ef það er skipulagt sem fullt nám. En einnig er lánað til aðfaranáms og ýmis konar starfs- og iðnnáms.

Heimilt er að veita skólagjaldalán eingöngu til náms sem skipulagt er sem 45-59 ECTS-eininga nám á skólaárinu. Það verður hins vegar að vera a.m.k. 45 ECTS-einingar á hverju skólaári, þ.e. 75% nám.

Hvernig hafa tekjur áhrif á lán?

Allar skattskyldar tekjur námsmanns (og maka ef sótt er um makalán) árið 2021 hafa áhrif á upphæð námsláns skólaárið 2021-2022.

Námsmaður má hafa 1.410.000 krónur í tekjur á árinu án þess að lánið skerðist.

Séu tekjurnar hærri lækkar lánið sem nemur 45% af umframtekjunum, þ.e. 45% af öllum tekjum umfram 1.410.000 kr. koma til lækkunar á námsláni.

Lækkunin dreifist jafnt á allar annir skólaársins.

Námsmenn sem eru að koma af atvinnumarkaði og hafa ekki verið í námi síðustu 6 mánuði mega hafa fimmfalda þessa upphæð án þess að lánið skerðist, en síðan skerða umframtekjur lánið með sama hætti og lýst er hér að ofan.


Hvernig á að sækja um lán?

Sækja þarf um námslán fyrir hvert námsár og mikilvægt að velja allar annir sem námsmaður hyggst stunda nám á.

Umsóknarfrestir á námsárinu 2020-2021 eru eftirfarandi:

Haustönn 2020: Til og með 1. desember 2020.
Vorönn 2021: Til og með 11. janúar 2021.
Sumarönn 2021: Til og með 1. júní 2021.

Umsókn sem berst eftir að umsóknarfrestur er liðinn verður sjálfkrafa hafnað.

Sækja skal um á Mitt Lán.

Hvað er lánsáætlun?

Eftir að námsmaður hefur sótt um námslán og skilað inn þeim upplýsingum sem Menntasjóðurinn óskaði eftir, er útbúin lánsáætlun og birt á Mitt Lán. Þar er reiknað út hvað námsmaðurinn fær mikið í námslán út frá aðstæðum viðkomandi, t.d. fjölskylduhögum, tekjum og umsóttum einingafjölda á önn. Aldrei er þó veitt hærra lán á önn en sem nemur 30 ECTS-einingum. 

 

Hvað er ofgreitt lán?

Ef námsmaður hefur fengið lán sem hann á ekki rétt á þarf hann að endurgreiða það.

Námsmaður fær ekki frekari námslán fyrr en hann hefur borgað til baka ofgreidda lánið eða samþykkt skuldabréf fyrir greiðslu þess. Um leið og hann hefur samþykkt skuldabréfið telst hann vera í skilum og getur fengið aftur lán.

Ofgreidd lán geta verið af ýmsum ástæðum. Algengustu tilvikin eru þegar námsmaður fær greitt skólagjaldalán fyrirfram vegna annar, en skilar ekki lánshæfum árangri á önninni. Þá á hann ekki rétt á láninu og verður að endurgreiða það.

Önnur algeng ástæða er sú að námsmaður reynist hafa haft hærri tekjur en gefið var upp. Lánið er þá endurreiknað og ef í ljós kemur að námsmaðurinn hafi fengið of hátt lán afgreitt þarf hann að endurgreiða mismuninn.

Er hægt að fá undanþágu vegna veikinda?

Lágmarkseiningafjöldi til að fá námslán er 22 ECTS-einingar á önn. Nái námsmaður því ekki vegna veikinda má veita undanþágu og greiða lán fyrir allt að 22 ECTS-einingar.

Skilyrði er að námsmaður hafi áður skilað fullnægjandi árangri í lánshæfu námi (22 ECTS-einingum eða sambærilegu) eða að hann skili lánshæfum árangri á næsta misseri eftir hann þarf á svigrúminu að halda.

Með sama hætti er hægt að veita undanþágu vegna veikinda barns, maka eða foreldra námsmanns ef veikindin raska verulega högum námsmanns.

Þetta á einnig við um aukið svigrúm vegna andláts í fjölskyldunni.

Leggja þarf fram sérstaka beiðni um ofantaldar undanþágur ásamt nákvæmu læknisvottorði og öðrum gögnum sem námsmaður kann að vera beðinn um. Námsárangur þarf alltaf að liggja fyrir.

Hvaða háskólanám erlendis er lánshæft?

Námslán eru veitt til náms í viðurkenndum erlendum háskólum sem gera sambærilegar kröfur til undirbúningsnáms (stúdentspróf eða sambærilegt) og háskólar á Íslandi.

Ef skóli er ekki á skrá hjá Menntasjóðnum þýðir það ekki endilega að hann sé ekki lánshæfur. Erlendir skólar eru ekki settir á skrá hjá sjóðnum nema að námsmaður/námsmenn hafi áður sótt um námslán til þess skóla og fengið samþykki sjóðsins.

Hvaða starfsnám/iðnnám erlendis er lánshæft?

Aðfaranám erlendis

Aðfaranám erlendis sem nemur ígildi 60 staðlaðra framhaldsskólaeininga er lánshæft ef það er tekið í skóla sem viðurkenndur er af menntamálayfirvöldum viðkomandi lands. 

Starfsnám/iðnnám og viðbótarnám við framhaldsskóla erlendis

Starfsnám/iðnnám erlendis er lánshæft ef það er sambærilegt við iðnnám eða viðbótarnám á framhaldsskólastigi á Íslandi. Skólinn og námið þarf að vera viðurkennt af menntamálayfirvöldum viðkomandi lands. Þarf einnig að uppfylla önnur skilyrði s.s. að námslok séu a.m.k. á þriðja hæfnisþrepi og að sambærilegt nám sé ekki í boði á háskólastigi á Íslandi. 

Undirbúningsnám í tungumálum

Námsmenn geta fengið námslán til tungumálanáms ef það er nauðsynlegur undirbúningur undir frekara nám í landinu. Ekki er lánað til tungumálanáms ef um er að ræða ensku, norsku, dönsku eða sænsku.

Hvaða starfsnám/iðnnám á Íslandi er lánshæft?

Aðfaranám á Íslandi

Aðfaranám (t.d. frumgreinadeildir) sem nemur allt að 60 stöðluðum framhaldsskólaeiningum er lánshæft.

Starfsnám/iðnnám og viðbótarnám í framhaldsskóla er lánshæft. 

  • Námið þarf að hafa fengið samþykki frá viðkomandi starfsgreinaráði ef við á,
  • námslok þurfa a.m.k. að vera á þriðja hæfnisþrepi og 
  • sambærilegt nám sé almennt ekki í boði á háskólastigi hér á landi.

Framhaldsskólanemar sem stefna á stúdentspróf eða sambærilegt próf geta ekki fengið námslán.

Hvernig eiga námsmenn erlendis að senda námsárangur?

Allir námsmenn erlendis verða sjálfir að senda námsárangur til sjóðsins því sjóðurinn er ekki í beinu sambandi við skólana.

Námsárangurinn þarf að vera á bréfsefni merktu skólanum. Þar verður að koma fram nafn námsmanns og skólans, einnig námsárið og einingarnar sem námsmaðurinn lýkur á viðkomandi önn eða skólaári.

Ekki er tekið við tölvupósti sem vottorði um námsárangur. Hins vegar geta námsmenn eða skóli skannað inn einkunnablöð og sent sem viðhengi í tölvupósti til sjóðsins.

Hvað gerir umboðsmaður?

Námsmenn geta valið að hafa umboðsmann sem búsettur er á Íslandi. Umboðsmaðurinn hefur umboð frá námsmanni til að annast hans mál hjá sjóðnum.

Umboðsmaður getur átt von á að sjóðurinn óski eftir milligöngu hans þegar koma þarf tilkynningum eða gögnum til námsmanns.

Hvað gerist ef ég hætti í námi?

Ef námsmaður skilar ekki lágmarksnámsárangri, 22 ECTS-einingum á önn, er litið svo á að viðkomandi hafi hætt í námi. Þó er tekið tillit til aðstæðna sem geta komið upp, svo sem veikinda og fleira sem geta valdið töfum í námi, sjá kafla III í úthlutunarreglum Menntasjóðsins. 

Ef námsmaður hættir í námi og hefur fengið fyrirframgreidd skólagjöld verða þau innheimt sérstaklega sem ofgreiðslulán. Þau lán þarf annað hvort að endurgreiða strax eða semja um endurgreiðslu á skuldabréfi sem getur verið til allt að 15 mánaða.