Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Aukið svigrúm í námi

Að loknu skólaári (haust- og vorönn í misseraskólum og haust-, vetrar- og vorönn í fjórðungaskólum) er árangur ársins gerður upp. Skili námsmaður samanlagt a.m.k. 44 ECTS-eininga árangri á skólaárinu í heild, á hann rétt á láni í hlutfalli við árangur á einstökum önnum skólaársins. Það er þó skilyrði í þessu tilfelli að námsmaður hafi verið skráður í a.m.k. 22 ECTS-eininga nám á hverju misseri eða 15 ECTS-einingar á önn í fjórðungaskólum til loka annar.

02

Undanþágur

Veikindi

Námsmenn geta sótt um aukið svigrúm í námi ef þeir geta ekki lokið lágmarksárangri á önn vegna veikinda. Það er þó skilyrði að viðkomandi hafi áður skilað fullnægjandi árangri í lánshæfu námi eða skili fullnægjandi árangri á næstu önn á eftir að hann þarf á svigrúminu að halda.

Ef námsmaður veikist verulega á námstíma er heimilt að bæta allt að 6 einingum í misseraskólum og 4 einingum í fjórðungaskólum við loknar einingar þannig að einingarnar verði samtals 22 í misseraskólum og 15 í fjórðungaskólum eftir að viðbótareiningum hefur verið bætt við. 

Veikist námsmaður á seinnihluta annar eða í prófum er heimilt að bæta við allt að 22 ECTS-einingum í misseraskólum og 15 ECTS-einingum í fjórðungaskólum. 

Undanþága þessi getur einnig átt við ef um alvarleg veikindi maka, barns eða foreldra námsmanns hafa kallað á innlögn á sjúkrahús eða sambærilega umönnun og hafi raskað verulega högum námsmannsins. 

Sé aukið svigrúm samþykkt eru lánseiningar hækkaðar upp í lágmarksnámsframvindu en aldrei umfram það.

Í öllum tilfellum þarf að framvísa greinargóðu læknisvottorði.  

Barnsburður

Almennt skilyrði fyrir því að námsmaður geti fengið aukið svigrúm vegna barnseignar er að hann hafi áður lokið fullnægjandi námsárangri á einu misseri síðustu 12 mánuði eða hann ljúki fullnægjandi árangri á næstu önn á eftir hann þarf á undanþágunni að halda.

Samkvæmt þessari reglu er hægt að bæta allt að 16 ECTS-einingum í misseraskólum og 10 einingum í fjórðungaskólum við loknar einingar og lánsréttur þannig hækkaður upp í 22 ECTS-einingar á önninni. Námsmaður getur nýtt þetta svigrúm fram að 12 mánaða aldri barns. 

Móðir getur átt rétt á auknu svigrúmi í allt að 3 mánuði fyrir fæðingu vegna veikinda á meðgöngu. Framvísa þarf læknisvottorði/fæðingarvottorði. 

Lánsréttur hjá sjóðnum eykst ekki vegna þessa. 

Örorka 

Geti námsmaður ekki skilað lágmarksárangri vegna örorku (a.m.k. 75%) er heimilt að bæta allt að 13 ECTS-einingum í misseraskólum og 8 einingum í fjórðungaskólum við loknar einingar og lánsréttur þannig hækkaður upp í lágmarksárangur á önn. 

Sækja þarf sérstaklega um undanþágu vegna orörku. 

Lesblinda og aðrir sértækir námsörðugleikar

Geti námsmaður ekki lokið lágmarksnámsframvindu vegna lesblindu eða annarra sértækra námsörðugleika er heimilt að veita undanþágu frá lágmarksárangri. Er þá heimilt að bæta allt að 13 ECTS-einingum í misseraskólum og 8 ECTS-einingum í fjórðungaskólum við námsárangur á önn og hækka þannig lánsrétt á önn upp í lágmarksárangur. Liggja þarf fyrir greining/vottorð um lesblindu eða sértæka námsörðugleika áður en undanþága er veitt. Einnig þurfa að liggja fyrir upplýsingar um það svigrúm sem skólinn veitir námsmanni vegna þessa. 

Sækja þarf sérstaklega um þessa undanþágu til sjóðsins.

Einingaskil við sérstakar aðstæður og námslok

Námsmaður sem á einungis kost á að vera í 10 ECTS-eininga eða 20 ECTS-eininga kúrsum á tiltekinni önn getur fengið lán í samræmi við loknar einingar ef hann lýkur a.m.k 20 ECTS-einingum. Námsmaður þarf þó að vera skráður i 30 ECTS-einingar til loka annar.

Námsmaður sem á ekki kost á að ljúka lágmarksárangri vegna skipulags náms eða mats á fyrra námi getur átt rétt á láni í hlutfalli við lokinn einingafjölda ef;

  • Námsmanni stendur til boða að bjúka 15-21 ECTS-einingu á önn í misseraskóla eða 10-14 ECTS-einingum á önn í fjórðungaskóla 
  • og námsmaður lýkur öllum einingum á önninni sem honum standa til boða. 

 

Sækja um námslán