Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Áhrif tekna á námslán

Tekjur námsmanns á viðmiðunarári geta haft áhrif á fjárhæð veittra námslána ef tekjurnar fara yfir frítekjumark. Viðmiðunarár í þessum skilningi er upphafsár námsársins og er horft til allra skattskyldra tekna á árinu eins og þær koma fram í skattframtali námsmanns. Árið 2021 er viðmiðunarár fyrir námsárið 2021-2022.

Námsmaður má hafa  allt að 1.410.000 kr. í tekjur á árinu 2021 án þess að námslán hans á námsárinu 2021-2022 skerðist. 45% allra skattskyldra tekna umfram frítekjumark koma til frádráttar á námsláni og skal skerðingunni að jafnaði dreift jafnt á 60 einingar.
Séu tekjur það háar að framfærslulán skerðist að fullu hafa tekjurnar einnig áhrif á mögulegt skólagjaldalán og barnastyrki.

Námsmaður, sem er að koma af vinnumarkaði og hefur ekki verið í námi síðustu 6 mánuði áður en nám hefst, á rétt á fimmföldu frítekjumarki á námsárinu.


Hvað telst til tekna?
Allar tekjur á viðmiðunarárinu sem mynda skattstofn teljast vera tekjur við útreikning námslána.

Innifalið í þessu eru m.a. launatekjur, skattskyldir náms- og rannsóknarstyrkir, kennslulaun, greiðslur í fæðingarorlofi, tryggingabætur, atvinnuleysisbætur og lífeyrisgreiðslur.

Frádráttur frá tekjum
 Til viðbótar frítekjumarki koma skólagjöld, sem námsmaður fær ekki lánað fyrir og föst afborgun námsláns sem til fellur og greidd er á aðstoðarstímabilinu, til frádráttar á tekjum.