Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Lánsferlið

Sótt er um námslán í gegnum Mitt Lán sem er aðgengilegt frá heimasíðu Menntasjóðsins; Menntasjodur.is. Þar er einnig hægt að fylgjast með stöðu umsókna og skoða lánsáætlun.

Lánsáætlun birtist á Mitt Lán þegar hún er tilbúin.

Útborganir framfærslulána

Útreikningur á námslánum og útgáfa lánsáætlana vegna skólaársins 2021-2022 hefst í júlí/ágúst 2021.

Greiðsla mánaðarlegra framfærslulána til þeirra námsmanna sem óska eftir samtímagreiðslum hefjast á eftirfarandi dagsetningum:

Misseraskólar

 • Haustönn 1. október 2021
 • Vorönn 1. febrúar 2022
 • Sumarönn 1. júní 2022

Fjórðungaskólar 

 • Haustönn 1. nóvember 2021
 • Vetrarönn 1. febrúar 2022
 • Vorönn     1. maí 2022
 • Sumarönn 1. ágúst  2022

Skilyrði fyrir því að mánaðarlegar greiðslur hefjist á síðari önnum námsársins er að búið sé að ganga frá fyrri námsönnum hvað varðar skil á námsárangri eða ganga frá ofgreiðslu sé um slíkt að ræða. 

Þannig þarf fullnægjandi námsárangur fyrir haustönn 2021 að hafa borist sjóðnum til að hægt sé að hefja mánaðarlegar greiðslur á vorönn 2022 svo dæmi sé tekið.  

Greiðsla framfærslulána og skólagjaldalána til námsmanna sem óska eftir að fá lánið greitt eftir hverja önn hefjast á eftirfarandi tímum:

 • Haustönn byrjun janúar 2022
 • Vetrarönn byrjun mars 2022
 • Vorönn byrjun maí 2022
 • Sumarönn byrjun ágúst 2022

Útborganir skólagjaldalána

Greiðslur skólagjaldalána til námsmanna sem óska eftir fyrirframgreiðslu hefjast á eftirfarandi tímum:

 • Haustönn - byrjun ágúst 2021 
 • Vetrarönn - byrjun janúar 2022
 • Vorönn - byrjun janúar 2022
 • Sumarönn um miðjan maí 2022.

Athugið; námsmenn þurfa alltaf að skila eins fljótt og auðið er þeim gögnum sem þeir eru beðnir um.

 
03

Skil á upplýsingum og gögnum


Hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar

Það ræðst af hverri námsbraut fyrir sig og því hvar námsmaðurinn er staddur á námsferlinum hvaða upplýsingum og gögnum þarf að skila. Eftir að umsókn berst er metið hvort frekari gagna er þörf og er þá send viðeigandi beiðni til umsækjanda.

Mikilvægt er að lesa tilkynningar frá Menntasjóðnum vandlega og skila inn öllum umbeðnum gögnum sem fyrst. Ef gögnum er ekki skilað innan tveggja mánaða frá dagsetningu beiðni er heimilt að fella umsókn um námslán úr gildi.

 


Upplýsingar um tekjur námsmanns

Umsækjendur þurfa að áætla hve háar tekjur þeir muni hafa á árinu. Á hverju skólaári (sem skiptist almennt í haust-, vor- og sumarönn) er tekið mið af tekjum þess árs sem haustönn tilheyrir.

Tökum dæmi: Sé námsmaður í námi á skólaárinu 2020/2021 þarf hann að áætla hve háar tekjur hann komi til með að hafa á árinu 2020. Námsmenn þurfa svo að skila endanlegri tekjuáætlun í lok árs þegar þeir hafa nákvæmari upplýsingar um tekjur ársins. Fjárhæð tekna á árinu hefur áhrif á fjárhæð láns á skólaárinu öllu og geta tekjur komið til skerðingar á námsláni.

Varðandi tekjuáætlun er mikilvægt að hafa í huga að notast skal við heildartekjur fyrir skatt. Menntasjóðurinn notast við tekjuáætlun námsmanns tímabundið, þar til opinberar upplýsingar liggja fyrir seinna á námsárinu. Námsmenn skulu því varast að áætla of lágar tekjur því vanáætlaðar tekjur geta leitt til þess að krefja þurfi viðkomandi um endurgreiðslu ofgreidds láns.

Menntasjóðurinn sækir endanlegar tekjuupplýsingar beint frá Ríkisskattstjóra þegar þær liggja fyrir.

Húsnæði á námstíma

Námsmenn í leiguhúsnæði þurfa að sanna eðlilegar leigugreiðslur með því að staðfesta greidda leigu. Sjóðurinn sendir námsmanni beiðni um staðfestingu á leigugreiðslum. 

Námsmenn í eigin húsnæði geta átt von á að verða beðnir um að skila staðfestingu frá Þjóðskrá Íslands/fasteignamati um húsnæðiseign.
04

Gátlisti yfir gögn til Menntasjóðsins

Almennt - gildir fyrir alla umsækjendur

Sækja þarf sérstaklega um námslán fyrir hvert aðstoðarár. Hægt er að sækja um haust-, vor- og sumarönn á sömu umsókn.

Einstæðir foreldrar sem sækja um lán í fyrsta skipti þurfa að senda staðfestingu á forsjá barns. Menntasjóðurinn sendir út tölvupóst ef upplýsingar vantar.

Lánþegar undirrita skuldabréf fyrir hverja lántöku með rafrænum hætti.

Allir umsækjendur þurfa að staðfesta endanlega tekjuáætlun á árinu í gegnum Mitt Lán á heimasíðu Menntasjóðsins. Send er út beiðni í tölvupósti í lok árs,

Menntasjóðurinn sækir skattframtalsupplýsingar um tekjur umsækjenda beint frá Ríkisskattstjóra á vorin áður en vorlán eru endanlega afgreidd.

Námsmenn á Íslandi

Námsmenn í MBA-námi í HÍ og HR, MPM-námi í HR og meistaranámi á Bifröst þurfa að skila innritunarvottorði. Iðnnámsnemar sem eru að sækja um í fyrsta skipti þurfa að skila staðfestingu frá skóla um stöðu í námi.

Námsmenn í starfsnámi/iðnnámi sem greiða skólagjöld eru beðnir um innritunarvottorð þegar þeir hefja nám.

Námsmenn erlendis

Allir umsækjendur sem eru að hefja nám erlendis þurfa að skila innritunarvottorði frá sínum skóla. Ef sótt er um lán vegna skólagjalda þarf að senda staðfestingu frá skólanum á fjárhæð þeirra.  

Námsmenn þurfa sjálfir að senda Menntasjóðnum námsárangur eftir hverja önn.

 

Norðurlönd

Allir umsækjendur á Norðurlöndunum þurfa að senda skattframtalsupplýsingar frá námslandinu áður en vorlán er greitt út að fullu. Menntasjóðurinn sendir út beiðni.

 

Bandaríkin, Kanada og Ástralía

Námsmenn í Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu fá eyðublöð send frá Menntasjóðnum sem skólinn þarf að fylla út. Námsmenn á fyrstu önn í nýju námi fá eyðublað sem nefnist „Course of Study“ og „Educational Cost and Financial Aid“. Þeir sem eru lengra komnir í námi fá einungis sent seinna eyðublaðið.

Nám erlendis (sjá þó Bandaríkin, Kanada og Ástralía)

Námsmenn sem sótt hafa um skólagjaldalán vegna náms erlendis þurfa að senda upplýsingar frá skóla um skólagjöld á námsárinu.

 

05

Breyta/bæta við umsókn

Verði breytingar á högum námsmanns eftir að hann skilar inn lánsumsókn gætu þær haft áhrif á upphæð láns. Breytingar sem geta haft áhrif á upphæð láns eru t.d. námstímabil, fjöldi eininga, nýtt nám, nýr skóli, breyttar tekjur o.s.frv. Námsmaður skal tilkynna breytingarnar á Mitt Lán.

Ef um er að ræða breytingar sem námsmaður getur ekki gefið upp á Mitt Lán getur hann sett sig í samband við sjóðinn með því að senda tölvupóst á netfangið menntasjodur@menntasjodur.is.