Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Önnur aukalán og barnastyrkur

Ferðalán

Námsmenn erlendis og námsmenn á Íslandi sem eiga lögheimili að minnsta kosti 100 kílómetra frá námsstað eiga rétt á ferðaláni einu sinni á hverju námsári.

Lán vegna ferðakostnaðar námsmanns og fjölskyldu miðast við ákveðnar upphæðir sem eru mismunandi eftir námslandi og námssvæði. Ef maki sækir einnig um námslán á námsárinu skiptast ferðalán vegna barna jafnt á milli beggja námsmanna.

Ferðalán til námsmanna, maka og barna eldri en tveggja ára á Norðurlöndunum (nema Finnlandi) eru kr. 50.000,  kr. 55.000 annarsstaðar í Evrópu, kr. 70.000 í Norður-Ameríku og kr. 110.000 vegna námsmanna, maka og barna annarsstaðar. Lán vegna barna undir tveggja ára aldri miðast við 10% af ofangreindum upphæðum.

Ferðalán á skólaárinu vegna náms á Íslandi nema kr. 30.000 vegna námsmanns, maka og barna eldri en tveggja ára. Ferðalán vegna barna undir tveggja ára aldri nema 10% af ofangreindri upphæð.

Ekki þarf að sækja sérstaklega um ferðalán heldur er það veitt samhliða framfærsluláni ef skilyrði fyrir veitingu þess eru uppfyllt.

Styrkur vegna barna

Námsmaður á rétt á styrk til framfærslu barns undir 18 aldri sem nemur einföldum barnalífeyri á mánuði ef hann uppfyllir þau skilyrði að vera í lánshæfu námi (uppfyllir lágmarksframvindukröfur) og barnið á lögheimili hjá námsmanni eða námsmaður greiðir meðlag með barninu. 

Upphæð styrks fyrir hvert barn á framfæri námsmanns er kr. 182.600 á önn. Námsmaður sem greiðir meðlag á rétt á sömu upphæð í styrk fyrir hverja önn. 

Komi í ljós að námsmaður uppfyllir ekki kröfur um námsframvindu eða það að vera með forræði barns eða meðlagsskyldu verður veittum barnastyrk breytt í námslán. 

Lán vegna maka

Í sérstökum tilvikum geta námsmenn sótt um aukalán vegna maka ef maki er óvinnufær með öllu vegna veikinda eða örorku.

Getur einnig átt við ef námsmaður og maki hafa langveikt barn á framfæri sínu og maki starfar ekki utan heimilis vegna umönnunar barnsins. Framvísa þarf læknisvottorði.

Einnig ef námsmaður og maki eru búsett erlendis og hafa barn á framfæri sínu og maki á ekki rétt á atvinnuleyfi í landinu. Það getur til dæmis átt við ef námsmaður stundar nám erlendis þar sem maki hans hefur ekki kost á að fá atvinnuleyfi (s.s. í Bandaríkjunum).

 

 

Lán vegna sjúkratrygginga

Námsmenn sem greiða háar sjúkratryggingar eða sjúkrakostnað erlendis geta sótt um að þeim kostnaði sé mætt með sérstöku láni.

Hámark framfærslu vegna sjúkratrygginga er kr. 350.000 á námsári. Viðmiðunargengi sem sjóðurinn notast við er 1. júní 2021. 

Heimilt er að veita lán til greiðslu hæfilegs kostnaðar vegna mæðraskoðunar og ungbarnaeftirlits erlendis ef ljóst er að hvorki tryggingaraðili námsmanns né viðkomandi sveitarfélag á Íslandi taki þátt í greiðslu kostnaðar. 

Einnig er heimilt á námstíma að veita lán til greiðslu ferðakostnaðar ef barnshafandi námsmaður eða maki námsmanns erlendis kýs, vegna óhóflegs kostnaðar erlendis, að fæða barn á Íslandi.

Óheimilt er að taka tillit til sjúkrakostnaðar sem Tryggingastofnun ríkisins hefur synjað að greiða.