Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Önnur aukalán

Ferðalán

Námsmenn erlendis og námsmenn á Íslandi sem eiga lögheimili að minnsta kosti 100 kílómetra frá námsstað eiga rétt á ferðaláni einu sinni á hverju námsári.

Ekki þarf að sækja sérstaklega um ferðalán heldur er það veitt samhliða framfærsluláni ef skilyrði fyrir veitingu þess eru uppfyllt.

Styrkur og lán vegna barna

Námsmaður á rétt á styrk til framfærslu barns undir 18 aldri sem nemur einföldum barnalífeyri á mánuði ef hann uppfyllir þau skilyrði að vera í fullu lánshæfu námi og barnið á lögheimili hjá námsmanni eða námsmaður greiðir meðlag með barninu. 

Upphæð styrks fyrir hvert barn á framfæri námsmanns er kr. 5.340 fyrir hverja lokna ECTS-einingu. Námsmaður sem greiðir meðlag á rétt á sömu upphæð í styrk fyrir hverja ECTS-einingu sem lokið er. 

Komi í ljós að námsmaður uppfyllir ekki kröfur um námsframvindu eða það að vera með forræði barns eða meðlagsskyldu verður veittum barnastyrk breytt í námslán. 

Lán vegna maka

Í sérstökum tilvikum geta námsmenn sótt um aukalán vegna maka ef maki er óvinnufær með öllu vegna veikinda eða örorku.

Getur einnig átt við ef námsmaður og maki hafa langveikt barn á framfæri sínu og maki starfar ekki utan heimilis vegna umönnunar barnsins. Framvísa þarf læknisvottorði.

Einnig ef námsmaður og eru búsett erlendis og hafa barn á framfæri sínu og maki á ekki rétt á atvinnuleyfi í landinu. Það getur til dæmis átt við ef námsmaður stundar nám erlendis þar sem maki hans hefur ekki kost á að fá atvinnuleyfi (s.s. í Bandaríkjunum).

 

 

Lán vegna sjúkratrygginga

Námsmenn sem greiða háar sjúkratryggingar eða sjúkrakostnað erlendis geta sótt um að þeim kostnaði sé mætt með sérstöku láni.

 

Sækja um námslán