Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Skólagjaldalán

Námsmenn sem greiða skólagjöld í skóla sínum geta sótt um sérstakt skólagjaldalán. Fjárhæð skólagjaldaláns tekur mið af fjárhæð skólagjalda í viðkomandi námi upp að ákveðnu hámarki. 

Útborgun skólagjaldalána

Heimilt er að greiða út lán vegna skólagjalda í upphafi annar/misseris. Umsækjendur þurfa að gefa til kynna á lánsumsókn sinni hvort þeir vilja fá skólagjaldalánin greidd fyrirfram eða eftir önnina.

Aldrei er greitt út hærra skólagjaldahlutfall fyrirfram við upphaf annar en sem nemur fullu námi (30 ECTS-einingum) á þeirri önn. 

Námsmaður verður alltaf að skila lánshæfum námsárangri til að eiga rétt á skólagjaldaláni.

Upphæðir skólagjaldalána

Samanlögð heildarupphæð sem hægt er að fá í skólagjaldalán í öllum námsferlum er kr. 3.900.000 vegna náms á Íslandi en fyrir nám erlendis er upphæðin ígildi 40.000 evra (EUR) miðað við gengi 1. júní 2020. Þessi upphæð jafngildir kr. 6.058.000.

Ef nám er skipulagt sem samfellt nám lengra en 5 ár (t.d. læknisfræðinám) er heimilt að bæta við framangreint skólagjaldahámark til ráðstöfunar á fimmta og/eða sjötta námsári, ígildi allt að 12.000 evra (EUR) miðað við gengi 1. júní 2020 sem jafngildir kr. 1.817.400.

Námsmenn í grunnnámi (starfsnámi/iðnnámi eða bachelornámi) geta aldrei fengið hærra skólagjaldalán á hverju námsári en sem nemur 1/3 af heildarhámarki skólagjalda. Árlegt hámarkslán til skólagjalda í grunnnámi á Íslandi er því kr. 1.300.000 og kr. 2.019.333 í grunnnámi erlendis. 

Ekki er lánað fyrir fyrstu 75.000 kr. af skólagjöldum hvers námsárs. Dæmi: Ef  skólagjöld í tilteknu námi eru kr. 200.000 á hvorri önn (haust og vor) eða kr. 400.000 yfir námsárið nemur skólagjaldalán haustannar kr. 125.000 en skólagjaldalán kr. vorannar kr. 200.000.

Ef skólagjöld í tilteknu námi eru jafnhá eða lægri en kr. 75.000 á hverju ári er því ekki lánað fyrir skólagjöldum.

Áhrif tekna á skólagjaldalán

Tekjur námsmanna koma almennt fyrst til skerðingar á framfærsluláni en ef framfærslulán skerðist að fullu, hefst skerðing á skólagjaldaláni.

Það á einnig við þegar námsmenn leggja stund á nám sem aðeins er lánshæft til skólagjalda, en þá er fyrst reiknað hver framfærsla hefði verið áður en kemur til skerðingar á skólagjaldaláni. Námsmenn sem hafa háar tekjur meðan á námi stendur geta því átt von á að skólagjaldalán þeirra skerðist vegna tekna.