Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Fylgiskjal I

Framfærslugrunnur og greinargerð með grunnframfærslu fyrir skólaárið

Framfærslugrunnur Menntasjóðs námsmanna

Við útreikning framfærslugrunns er byggt á grunnviðmiði neysluviðmiða velferðarráðuneytisins. Húsnæðiskostnaður tekur mið af leigu á stúdentagörðum háskólanna fyrir einstaklings-, par- og fjölskylduhúsnæði.

Húsnæðiskostnaður tekur mið af fjölskylduhögum og þannig er viðbótarkostnaði vegna búsetu námsmanna sem eru í eigin húsnæði/ leiguhúsnæði skipt í sex flokka:

1. Námsmaður (einhleypur) 
2. Námsmaður í hjúpskap/skráðri sambúð, ekki barn á heimili
3. Námsmaður í hjúpskap/skráðri sambúð, með eitt barn 
4. Námsmaður í hjúpskap/skráðri sambúð, með tvö börn eða fleiri
5. Einstætt foreldri, með eitt barn
6. Einstætt foreldri, með tvö börn eða fleiri.

Í þeim tilvikum þar sem um sambúð eða hjúskap er að ræða er gert ráð fyrir að báðir sambúðaraðilar standi jafnt að húsnæðiskostnaði. Þannig tekur framfærslan mið af raunverulegri framfærsluþörf mismunandi hópa námsmanna, þ.e. miðað við búsetuform og fjölskyldustærð.

Grunnframfærsla Menntasjóðs námsmanna

Framangreindar tölur miðast við einstakling þ.e. án framfærslu barna þar sem það á við. Gert er ráð fyrir 9 mánaða skólaári. 
   

 

Ráðstöfunartekjur

Námsmenn geta haft kr. 1.364.000 í árstekjur (frítekjumark) án þess að til tekjuskerðingar komi.

Eftirfarandi tafla sýnir framfærslulán á skólaári (9 mánuðir) eftir fjölskylduhögum að meðtöldu láni vegna barna þar sem við á. Lánað er kr. 35.600 á mánuði vegna barns. Einnig eru sýndar ráðstöfunartekjur sömu námsmannahópa miðað við þær forsendur að námsmaður afli sér kr. 1.364.000 tekna á árinu til viðbótar námsláni.

Framfærsla (kr.) á skólaári * Ráðstöfunartekjur (kr.) ** á ári (12 mán) Ráðstöfunartekjur (kr.) ** á mánuði
Í foreldrahúsum 783.868 2.147.868 178.989
Einhleypur 1.705.501 3.069.501 255.792
Sambúð, barnlaus 1.501.733 2.865.733 238.811
Sambúð, 1 barn 1.905.467 3.269.467 272.456
Sambúð, 2 börn 2.272.223 3.636.223 303.019
Einstæður, 1 barn 2.479.726 3.843.726 320.311
Einstæður, 2 börn 2.892.837 4.256.837 354.736

(*) Gert er ráð fyrir 9 mánaða skólaári.
(**) Útreikningur á ráðstöfunartekjum námsmanns eftir fjölskyldustöðu miðast við fulla framfærslu á skólaári og 1.364.000 kr. sumartekjur.