Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-09/2001 - Námslengd - beiðni um undanþágu frá 5 ára reglu

Úrskurður

Mánudaginn 12. nóvember 2001 kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-9/2001.

Kæruefni

Með kæru dags. 14. september 2001, sem barst málskotsnefndinni þann 19. september 2001, kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 31. ágúst 2001, í málinu nr. L-703/01, þar sem kæranda var synjað um undanþágu frá gr. 2.4.2. í úthlutunarreglum LÍN, sem kveður á um að námsmaður geti að hámarki fengið lán í fimm ár hjá sjóðnum.

Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dags. 19. september 2001 og gefinn kostur á að koma á framfæri sjónarmiðum sjóðsins vegna hennar. Þá var kærandi með bréfi dags. 24. september 2001 krafinn um viðbótargögn vegna kærunnar. Kærandi sendi viðbótargögn til nefndarinnar með bréfi dags. 26. september 2001, en stjórn LÍN tjáði sig um kæruna í bréfi til nefnarinnar dags. 8. október 2001. Með bréfi dags. 12. október 2001 var kæranda gefinn kostur á að koma að sjónarmiðum sínum vegna bréfs LÍN frá 12. október 2001 en engin frekari bréf eða gögn bárust frá kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi stundar nám á 2. ári í B.A. námi í sálfræði við Háskóla Íslands. Hann hefur þegar lokið þriggja ára B.A. námi í ensku, einu ári í mastersnámi í ensku og einu ári í B.A. námi í sálfræði. Kærandi óskaði eftir undanþágu frá gr. 2.4.2. í úthlutunarreglum LÍN, sem kveður á um að námsmaður geti að hámarki fengið lán í allt að fimm ár samanlagt hjá sjóðnum. Skv. greininni er heimilt að veita námsmanni undanþágu frá ofangreindu hámarki og veita honum lán í allt að eitt námsár til viðbótar ef samanlögð fyrri lán hans hjá sjóðnum nema lægri upphæð en tvær milljónir króna. Í grein 2.4.3. segir ef námsmaður leggi stund á framhaldsnám að loknu háskólaprófi sé heimilt að veita honum lán umfram það hámark sem tilgreint er í gr. 2.4.2.

Stjórn LÍN hafnaði undanþágubeiðni kæranda með hinum kærða úrskurði á þeim forsendum að hann skuldar sjóðnum 2,4 milljónir krónaauk þess sem hann stundar ekki framhaldsháskólanám að loknu háskólaprófi, en með framhaldsháskólanámi er átt við meistara-, doktors- eða licentiatnám eða sambærilegt nám.

Kærandi neitar því að hann hafi fengið lán í fimm ár í grunnháskólanámi, þar sem hann stundaði mastersnám í ensku í eitt af þeim árum sem hann hefur fengið námslán. Kærandi bendir á að í 3. gr. reglugerðar nr. 602/1997 um LÍN segi: "Námsmenn í grunnháskólanámi eða sérnámi eiga rétt á almennum námslánum í samtals fimm ár að hámarki, sbr. nánari ákvæði í úthlutunarreglum sjóðsins. Leggi námsmaður stund á framhaldsháskólanám að loknu grunnháskólaprófi er heimilt að veita honum lán í allt að 10 ár samtals."

Kærandi telur með vísan til framangreinds reglugerðarákvæðis að hann eigi rétt á a.m.k. láni í eitt námsár enn, enda hafi hann ekki fengið lán til grunnnháskólanáms nema í fjögur ár.

Af hálfu LÍN er á því byggt að það skipti ekki máli hvort þessi fimm ár sem kærandi hefur þegið lán voru vegna grunnháskólanáms eða framhaldsnáms að loknu háskólaprófi. Það sem skipti máli sé að námsmaður á ekki rétt á láni í lengri tíma en fimm ár, nema hann leggi stund á framhaldsnám á háskólastigi sbr. gr. 2.4.3. og þar sem kærandi stundi nú nám í sálfræði sem ekki er framhaldsnám á háskólastigi, fellur hann ekki undir 10 ára regluna í gr. 2.4.3., né uppfyllir hann skilyrði gr. 2.4.2. sem nefnt var að framan.

Niðurstaða

Óumdeilt er að kærandi hefur þegið lán í 5 ár frá LÍN. Af þeim árum var hann eitt árið við meistaranám í ensku, en hin árin stundaði hann grunnháskólanám. Skuld kæranda við LÍN nemur nú hærri fjárhæð en tveimur milljónum. Þá liggur fyrir að kærandi stundar ekki framhaldsnám um þessar mundir, heldur grunnháskólanám í sálfræði.

Með vísan til skýrs orðalags gr. 2.4.2. og 2.4.3. í úthlutunarreglum LÍN og þess sem að framan segir, þykir málskotsnefndinni ljóst að kærandi eigi ekki rétt á frekara láni eins og á stendur.

Hinn kærði úrskurður er því staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 31. ágúst 2002 í málinu nr. L-703/01, er staðfestur.

Til baka