Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-16/2001 - Námsframvinda - beiðni um aukið svigrúm í námi

Úrskurður

Ár 2002, fimmtudaginn 21. mars kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-16/2001.

Kæruefni

Með kæru dags. 20. nóvember 2001 kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 2. nóvember 2001 í málinu nr. L-825/01, en kæranda var synjað um frekara námslán þar sem hann var talinn hafa lokið lánshæfu leiklistarnámi miðað við skipulag Webber Douglas Academy of Dramatic Arts skólann í Englandi.

Með bréfi málskotsnefndar dags. 26. nóvember sl. var stjórn LÍN tilkynnt um kæruna og gefinn kostur á að tjá sig um hana. Umsögn stjórnar LÍN er dags. 30. nóvember sl. Kæranda var með bréfi dags. 5. desember sl. gefinn 14 daga frestur til að tjá sig um umsögn stjórnar LÍN. það bréf var ítrekað með bréfi málskotsnefndar dags. 8. janúar sl. Athugasemdir kæranda eru dags. 17. janúar sl. Með bréfi málskotsnefndar dags. 24. janúar var stjórn LÍN gefinn kostur á að tjá sig um framkomnar athugasemdir kæranda. Athugasemdir stjórnar LÍN eru dags. 1. febrúar sl.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi stundaði þriggja ára leiklistarnám við Webber Douglas Academy of Dramatic Arts í Englandi 1998-2001. Kærandi uppfyllti öll skilyrði til að útskrifast vorið 2001. Kærandi hefur fengið fullt námslán í þessi þrjú ár.

Kærandi segir í athugasemdum sínum að nám við skólann sé skipulagt sem þriggja ára nám sem þó geti tekið lengri tíma að ljúka. Námið sé að mestu byggt upp á stöðugri verkefnavinnu, þar sem sífellt sé unnið að æfingum og uppfærslum á nýjum leikverkum. Kæranda hafi sóst námið vel ef undan er skilin ein önn á námsárinu 1999-2000, en það var þó mat skólans að námsframvinda hans á námsárinu væri fullnægjandi. Ástæðu þess að námsframvinda kæranda var ekki með þeim hætti er hann hafði óskað megi rekja til áfalls er hann varð fyrir sumarið 1999.

Kærandi hafði stefnt að því að útskrifast frá skólanum vorið 2001, en snemma á námsárinu 2000-2001 ráðlögðu kennarar skólans kæranda að fresta útskrift um eina önn og vinna þar með upp það sem betur hefði mátt fara námsárið 1999-2000. Ljóst er að kæranda stóð til boða að útskrifast vorið 2001 en ákvað að fara að ráðum skólans og fresta útskriftinni. Kærandi sótti um lán til LÍN fyrir haustönn 2001 til þess að ljúka námi en var synjað með hinum kærða úrskurði.

Kærandi rökstyður kröfu sína með vísan til 3. gr. laga um LÍN nr. 21/1992 þar sem segir að miða skuli við að námslán samkvæmt lögunum nægi hverjum manni til að standa straum af náms- og framfærslukostnaði meðan á námi stendur og að samkv. 6. gr. laganna skuli námsmaður að jafnaði hafa heimild til að taka lán á hverju misseri meðan hann er við nám, þó ekki lengur en hæfilegur námstími er talinn í þeirri grein og í þeim skóla þar sem nám er stundað.

Í lögum um LÍN sé enga heimild að finna til að takmarka lánveitingu ef lán er veitt lengur en stysti skipulegi námstími segi fyrir um þ.e. að binda lán fyrir náms- og framfærslukostnaði við að námsmaður ljúki námi á stystum skipulögðum námstíma. Þvert á móti segi lögin að námsmanni skuli standa til boða lán sem duga fyrir náms- og framfærslukostnaði á meðan námstími hans telst hæfilegur. Því sé afstaða stjórnar LÍN þvert gegn anda laganna.

Þá bendir kærandi á að skólinn hafi ráðlagt kæranda að dvelja eina önn til viðbótar við skólann, að nám hans á þeirri önn nýtist kæranda til lokaprófs m.ö.o. kærandi hafi verið að takast á við ný verkefni í náminu en ekki hafi verið um endurtekingu að ræða og að skólinn telji námsframvindu kæranda eðlilega þó hann ljúki námi á einni önn umfram það sem styst er mögulegt samkvæmt skipulagi skólans.

Stjórn LÍN vísar til þess í sínum rökstuðningi að samkv. upplýsingum Webber Douglas Academy of Dramatic Arts sé eðlileg námslengd leiklistarnáms þrjú ár og að kærandi hafi uppfyllt allar kröfur skólans til að útskrifast vorið 2001 enda hafi kærandi fengið afgreidd full framfærslulán í þrjú ár á grundvelli þeirra upplýsinga. Samkv. gr. 2.2.1. í úthlutunarreglum LÍN skuli miða fullt nám við stysta skipulegan námstíma samkvæmt námskrá sem yfirstjórn skóla hefur staðfest. Jafnframt komi fram í greininni að einungis sé tekið tillit til námskeiða sem nýtist til lokaprófs og því sé enga heimild að finna í úthlutunarreglum LÍN til að veita kæranda viðbótarlán vegna náms sem hann hafi þegar fengið lán fyrir.

Niðurstaða

Í 3. mgr. 6. gr. laga nr. 21/1992 um LÍN segir að námsmaður skuli að jafnaði hafa heimild til að taka lán á hverju misseri meðan hann er við nám, þó ekki lengur en hæfilegur námstími er talinn í þeirri grein og í þeim skóla þar sem nám er stundað. Þá segir í 4. mgr. sömu greinar að námslán skuli ekki veitt nema námsframvinda sé með eðlilegum hætti.

Í gr. 2.2.1. í úthlutunarreglum LÍN segir að miða skuli fullt nám við stysta skipulegan námstíma samkvæmt námskrá sem yfirstjórn skóla hefur staðfest.

Fyrir liggur að kærandi átti þess kost að útskrifast frá Webber Douglas Academy of Dramatic Arts vorið 2001.

Að höfðu samráði við yfirmenn skólans ákvað kærandi hins vegar að bæta við einni önn haustið 2001. Ekki kemur fram í gögnum málsins að kærandi hafi fyrirfram aflað upplýsinga hjá LÍN hvort nám hans á haustönn 2001 teldist lánshæft. Ákvörðun kæranda um að bæta einni önn við skuldbindur ekki LÍN í þessu tilviki.

Í ljósi þess að kærandi átti þess kost að ljúka námi og útskrifast vorið 2001 verður að telja að námsframvinda kæranda hafi verið í samræmi við skipulag skóla og teljist því hæfilegur námstími í skilningi 3. mgr. 6. gr. laga nr. 21/1992 um LÍN.

Með vísan til framanritaðs er hinn kærði úrskurður stjórnar LÍN staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 2. nóvember 2001 í máli nr. L-825/01 er staðfestur.

Til baka