Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-08/2002 - Námslok - beiðni um frestum á námslokum

Úrskurður

Ár 2002, miðvikudaginn 8. maí, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-8/2002.

Kæruefni

Með bréfi dags. 20. mars 2002 sem barst málskotsnefndinni þann 22. mars 2002 kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 8. febrúar 2002 í málinu nr. L-971/01, þar sem hafnað var beiðni kæranda um að fresta námslokum hans, en stjórn LÍN lítur svo á að námslok kæranda hafi verið við lok þess misseris sem hann skilaði síðast lánshæfum árangri, 21. desember 1999.

Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dags. 22. mars 2002 og óskað eftir athugasemdum vegna hennar. Svar barst frá stjórn LÍN með bréfi dags. 27. mars 2002. Kæranda var gefinn kostur á að tjá sig um svar stjórnar LÍN með bréfi dags. 3. apríl 2002 en engar athugasemdir eða upplýsingar hafa komið frá kæranda vegna málsins.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi fékk námslán vegna viðskiptafræðináms við Háskóla Íslands á árunum 1978-1983 og við Aalborg Universitet 1987-2000. Haustið 1998 hóf hann 45 eininga M.S. nám við Háskóla Íslands og fékk námslán skólaárið 1998-1999 og aftur á haustmisseri 1999. Á árunum 2000 og 2001 skilaði kærandi engum námsárangri og var með formlegt leyfi frá námi frá 15. mars 2001 til 15. mars 2002.

Af hálfu kæranda hefur verið óskað eftir að námslokum hans verði frestað. Bendir hann í því sambandi á að hann sé nemandi í MS.Sc. námi í stjórnun og stefnumótun og hafi lokið 33,5 einingum og eigi eftir að ljúka 15 eininga lokaritgerð. Þar sem hann hafi verið með erfitt lokaverkefni, er fjalli um stefnumótum í fyrirtæki, hafi ritgerðarsmíð hans dregist á langinn og þess vegna hafi hann fengið leyfi frá námi frá 15. mars 2001 til 15. mars 2002. Það hafi verið í samræmi við samþykki deildarstjóra nemendaskrár. Kveðst kærandi hafa orðið að lesa mikið efni til þess að geta afmarkað ritgerð sína og það hafi tafið hann. Af þessum sökum hafi hann ekki sýnt neinn árangur varðandi lokaverkefnið. Kærandi bendir á að verði námslok hans talin hafa orðið þann 21. desember 1999 og endurgreiðsla á láni hans komi til framkvæmda 13. nóvember 2001, geti það hæglega orðið til þess að hann geti ekki lokið við MS lokaritgerðina.

Af hálfu stjórnar LÍN hefur kröfu kæranda verið hafnað með hinum kærða úrskurði með vísan til gr. 2.5.1. í úthlutunarreglum LÍN, en þar segir: "Námslok teljast við lok þess misseris þegar námsmaður hættir að fá lán, nema námsmaður sýni fram á áframhaldandi lánshæft nám á næsta skólaári þar á eftir. Ef námsmaður gerir hlé á námi sínu lengur en eitt skólaár miðast námslok þannig við síðasta aðstoðartímabil fyrir námshlé. Hefji námsmaður nám aftur að loknu námshléi, sem er lengra en eitt skólaár, skal líta á það sem nýtt nám."

Stjórn LÍN lítur svo á að um nýtt nám sé að ræða, sbr. síðasta málslið gr. 2.5.1. í úthlutunarreglunum, hyggist kærandi halda námi sínu áfram á vormisseri 2002.

Niðurstaða

Óumdeilt er að kærandi hefur ekki sýnt neinn námsárangur frá árslokum 1999. Grein 2.5.1. í úthlutunarreglum LÍN kveður með skýrum hætti á um hvernig námslok eru skilgreind skv. reglum sjóðsins. Atvik máls þessa, sem lýst hefur verið, eru með þeim hætti að líta beri svo á að námslok kæranda hafi orðið þann 21. desember 1999. Ekki er að finna neinar heimildir til að hagga því, þrátt fyrir aðstæður kæranda sem gerð hefur verið grein fyrir. Hinn kærði úrskurður er því staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 8. febrúar 2002 í málinu nr. L-971/01 er staðfestur

Til baka