Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-03/2003 - Undanþágur frá afborgun - málinu vísað frá

Úrskurður

Ár 2003, fimmtudaginn 8. maí, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-3/2003

Kæruefni

Með bréfi dags. 7. mars 2003, sem barst málskotsnefndinni þann 25. mars 2003, kærði kærandi, úrskurð stjórnar LÍN frá 9. desember 2002 í málinu nr. I-156/02 þar sem ítrekuð var fyrri niðurstaða stjórnarinnar frá 7. október 2002 í málinu I-130/02 um synjun á undanþágu frá endurgreiðslu tekjutengdrar afborgunar á gjalddaga 1. september 2002. Taldi stjórn LÍN það ekki breyta neinu um forsendur úrskurðar síns frá 7. október 2002 að kærandi skráði sig atvinnulausan 4. nóvember 2002.

Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dags. 26. mars sl. og gerði hún athugasemdir við kröfuna í bréfi dags. 3. apríl sl. Með bréfi dags. 4. apríl sl. var kæranda gefinn fjórtán daga frestur til að koma frekari sjónarmiðum á framfæri. Engar frekari athugasemdir bárust frá kæranda.

Niðurstaða

Stjórn LÍN úrskurðaði í máli kæranda þann 7. október 2002, þar sem beiðni kæranda um niðurfellingu á tekjutengdri afborgun námslána pr. 1. september 2002 var hafnað, þar sem hann hafði ekki sýnt fram á það með fullnægjandi hætti, m.a. með því að skrá sig atvinnulausan, að tilvik hans félli undir undanþágureglu í 8. gr. laga nr. 21/1992 og 9. gr. reglugerðar nr. 602/1997. Í áðurnefndum úrskurði stjórnar LÍN kom fram að kærandi gæti óskað eftir endurupptöku málsins innan 3ja mánaða ef niðurstaðan væri byggð á röngum eða ófullnægjandi upplýsingum eða vísað málinu til málskotsnefndar LÍN innan sama frests.

Þann 12. nóvember 2002 sendi kærandi stjórn LÍN bréf þar sem fylgdi staðfesting á skráningu hans á atvinnuleysisskrá frá 4. nóvember 2002. Á grundvelli þessa bréfs endurupptók stjórn LÍN mál kæranda og úrskurðaði að nýju í því þann 9. desember 2002. Þann úrskurð hefur kærandi nú kært til málskotsnefndar svo sem fyrr greinir.

Í hinum kærða úrskurði stjórnar LÍN kemur m.a. fram að kærandi geti kært úrskurðinn til sérstakrar málskotsnefndar skv. 5. gr. laga nr. 21/1992 um LÍN og að kæra verði að berast innan 3ja mánaða frá dagsetningu bréfsins (9. desember 2002)., sbr. 27. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Kæra barst málskotsnefnd þann 25. mars 2003. Voru þá liðnir meira en þrír mánuðir frá því stjórn LÍN kvað upp úrskurð sinn í málinu. Í 27. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er svohljóðandi ákvæði: "Kæra skal borin fram innan þriggja mánaða frá því að aðila máls var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun, nema lög mæli á annan veg."

Engin heimild er fyrir því í lögum að kærufrestur í málum af þessu tagi sé lengri en stjórnsýslulög kveða á um og er máli þessu því vísað frá málskotsnefndinni.

Úrskurðarorð

Kæru, á úrskurði stjórnar LÍN í málinu nr. I-156/02 er vísað frá.

Til baka