Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-18/2003 - Námslengd - beiðni um undanþágu frá 5 ára reglu

Úrskurður

Ár 2004, föstudaginn 4. júní, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-18/2003:

Kæruefni

Með bréfi dags. 29. nóvember 2003 óskaði kærandi, eftir því að málskotsnefnd endurskoðaði synjun LÍN á að veita henni umbeðið námslán. Með bréfi málskotsnefndar dags. 10. desember 2003 var kæranda tilkynnt að ekki væri ljóst af erindi hennar um hvers konar úrlausn LÍN væri að ræða og því myndi nefndin ekki aðhafast frekar fyrr en nánari upplýsingar lægju fyrir. Í ljós kom að stjórn LÍN kvað upp úrskurð í málinu 6. nóvember 2003, mál nr. L-599/03, en með úrskurðinum hafnaði stjórn LÍN að veita kæranda undanþágu frá fimm ára reglu greinar 2.4.2. í úthlutunarreglum LÍN.

Stjórn LÍN var með bréfi málskotsnefndar dags. 24. mars 2004 tilkynnt um kæruna og gefinn kostur á að tjá sig um hana. Athugasemdir stjórnar LÍN bárust nefndinni með bréfi dags. 7. apríl 2004. Með bréfi dags. 15. apríl 2004 var kæranda gefinn kostur á að tjá sig um athugasemdir stjórnar LÍN, en engar frekari athugasemdir eða gögn bárust frá kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi stundaði á árunum 1990 og 1991 nám í tækniteiknun við Iðnskólann í Reykjavík og fékk þá námslán í þrjú misseri. Þurfti hún að hætta námi vegna veikinda en hóf nám við Kennaraháskóla Íslands árið 2000. Hún hefur eftir haustmisseri 2003 notið námslána í 10 misseri. Samkvæmt gögnum nam heildarnámslánaskuld kæranda þann 1. janúar 2004 kr. 5.046.806.

Kærandi byggir kröfu sína á því að henni sé nauðsynlegt að fá námslán 11. misserið svo henni verði kleift að ljúka námi sínu. Breytingar hafi orðið á högum hennar í kjölfar veikinda vorið 2003 og þá hafi hún misst vinnuna og húsnæði sem henni fylgdi. Krefst kærandi þess að henni verði veitt undanþága frá svonefndri 5 ára reglu með vísan til ákvæða greinar 2.4.2. í úthlutunarreglum LÍN.

Af hálfu stjórnar LÍN er á því byggt að kærandi hafi fullnýtt svigrúm sitt samkvæmt 5 ára reglunni samkvæmt grein 2.4.2. í úthlutunarreglunum. Til þess að fá undanþágu eftir þeirri grein þurfi að uppfylla tvö skilyrði, þ.e. að samanlögð lán viðkomandi nemi lægri fjárhæð en 2,1 milljónum króna og að hann hafi áður staðist lokapróf í lánshæfu námi og ljúki á námsárinu öðru lokaprófi í lánshæfu námi. Með lokaprófi sé átt við próf til staðfestingar starfs- eða háskólagráðu en ekki undirbúnings-, fornáms eða frumgreinapróf. Kærandi uppfylli hvorugt skilyrðið og því eigi hún ekki rétt á undanþágu.

Niðurstaða

Um námslengd er fjallað í kafla 2.4. í úthlutunarregnlum LÍN. Þar eru í grein 2.4.2. reglur um svonefnda fimm ára reglu. Þar kemur fram að námsmaður geti, að uppfylltum skilyrðum um námsframvindu, fengið námslán að hámarki í allt að fimm ár samanlagt. Síðan kemur fram að heimilt sé að veita námsmanni undanþágu frá þeirri meginreglu og veita honum lán í allt að eitt námsár til viðbótar ef hann uppfyllir annað af tveimur skilyrðum sem þar eru talin upp, þ.e. að samanlögð námslán hans hjá sjóðnum nemi lægri fjárhæð en 2,1 milljónum króna eða hann hafi áður staðist lokapróf í lánshæfu námi og ljúki á námsárinu námi í lánshæfu námi. Með lokaprófi er átt við próf til staðfestingar starfs- eða háskólagráðu en ekki undirbúnings-, fornáms eða frumgreinapróf.

Af því sem að framan er rakið og liggur fyrir í gögnum málsins nam heildarnámslánaskuld kæranda þann 1. janúar sl. kr. 5.046.806 og þá lauk kærandi ekki námi sínu í tækniteiknun sem hún stundaði á árunum 1990-1991. Ljóst er því að kærandi uppfyllir hvorugt skilyrðið sem kemur fram í undanþáguákvæði greinar 2.4.2. í úthlutunarreglum LÍN. Úthlutunarreglurnar eru settar með heimild í 3. gr. laga um LÍN nr. 21/1992. Af þessum sökum er fallist á það með stjórn LÍN að hafna beri kröfu kæranda um undanþágu frá svonefndri 5 ára reglu um námsframvindu. Hinn kærði úrskurður er því staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 6. nóvember 2003, mál nr. L-599/03, er staðfestur.

Til baka