Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-04/2005 - Námslengd - beiðni um undanþágu frá 10 ára reglu

Úrskurður

Ár 2006, þriðjudaginn 24 janúar, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-4/2005:

Kæruefni

Með kæru dags. 4. október 2005 kærði lánþegi, úrskurð stjórnar LÍN frá 16. september 2005 þar sem stjórnin synjaði beiðni kæranda um frekari námslán þar sem kærandi hafði fullnýtt hámarkslánstíma samkvæmt úthlutunarreglum LÍN.

Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dags. 11. október 2005 og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um kæruna. Svarbréf LÍN er dags. 14. október 2005. Með bréfi dags. 20. október 2005 var kæranda sent afrit af svarbréfi stjórnar LÍN og gefinn kostur á að tjá sig um það. Engar frekari athugasemdir hafa borist frá kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi hóf MBA nám við Háskólann í Reykjavík haustið 2003. Námið er skipulagt sem fjögurra missera nám og er lánshæft allan tímann uppfylli námsmaður sett skilyrði s.s. námsframvindu og hámarkssvigrúm. Þegar kærandi hóf MBA nám sitt hafði kærandi fengið námslán á árabilinu 1987 til 1997 í samtals 8,5 ár og átti því einungis rétt á námsláni í þrjú misseri.

Kærandi heldur því fram að hann hafi ráðfært sig við ráðgjafa hjá LÍN um lánamöguleika sína áður en hann hóf MBA námið við Háskólann í Reykjavík og þar hafi komið fram að hann ætti rétt á námslánum allan námstímann.

Stjórn LÍN bendir á að eftir að kærandi sótti um námslán 27. júlí sl. hafi LÍN sent honum bréf dags. 29. júlí sl. þar sem athygli hans var vakin á því að hann ætti aðeins rétt á námsláni hluta námsársins vegna reglna um hámarkslánstíma. Með bréfi til LÍN dags. 25. ágúst sl. fór kærandi fram á undanþágu frá reglunni um hámarkslánstíma. Í bréfinu kemur fram að kærandi hafi áður en hann hóf MBA nám sitt hætt við arkitektanám erlendis þar sem starfsmenn LÍN hefðu staðfest að hann ætti ekki rétt á láni í svo langt nám. Eftir nýjan fund með ráðgjöfum LÍN hafi kærandi skráð sig í MBA námið. Það kemur hvorki fram hvenær þessir fundir með ráðgjöfum LÍN hafi átt sér stað né við hverja kærandi ræddi. Hjá LÍN finnast engar upplýsingar um þessa fundi.

Einnig kemur fram hjá LÍN að kærandi hafi upphaflega sótt um aðstoð vegna MBA náms við Háskólann í Reykjavík 27. júní 2002, en hafi dregið þá umsókn til baka með tölvupósti 24. mars 2003. Kærandi sótti að nýju um MBA námið við skólann 21. júní 2004. Við skráningu beggja umsóknanna hjá LÍN var tilgreint að hámarkssvigrúm hans leyfði aðeins viðbótarnámslán í 3 misseri og vegna seinni umsóknarinnar var kæranda send lánsáætlun þar sem skýrt kom fram að hann hafði samtals fengið aðstoð í 17 misseri.

Stjórn LÍN byggir niðurstöðu sína á því að kærandi hafi fengið lán hjá sjóðnum vegna náms samtals í 19 misseri eða 9,5 ár og hafi því einungis átt rétt á láni í eitt misseri til viðbótar samkvæmt 10 ára reglunni sem fram kemur í gr. 2.4.3. í úthlutunarreglum LÍN. Hvorki í greininni né í framkvæmd er að finna undanþágu frá reglunni.

Niðurstaða

Í gr. 2.4.3. í úthlutunarreglum LÍN segir m.a: "Samanlagður tími sem námsmaður getur fengið lán er að hámarki 10 ár." Í máli þessu liggur fyrir að kærandi hafði fullnýtt lánamöguleika sína þegar honum hafði verið veitt lán vegan haustmisseris 2005. Ekki er að finna heimild til undanþágu frá reglunni um hámarkslánstíma í úthlutunarreglum LÍN.

Ekki verður séð af gögnum málsins að ráðgjafar LÍN hafi veitt kæranda rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um lánamöguleika hans er hann hóf MBA nám sitt haustið 2003.Með vísan til framangreinds er niðurstaða hins kærða úrskurðar staðfest.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 16. september 2005 í máli kæranda er staðfestur.

Til baka