Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-06/2005 - Námsframvinda - beiðni um undanþágu frá námsframvindukröfum

Úrskurður

Ár 2006, fimmtudaginn 16. febrúar, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-6/2005.

Kæruefni

Með kæru dags. 6. desember 2005 sem barst málskotsnefndinni þann 19. desember 2005 kærði lánþegi, úrskurð stjórnar LÍN frá 24. október 2005 þar sem því var hafnað að nám kæranda væri lánshæft þar sem kærandi stundaði einungis 50% nám. Kærandi hugðist skila 30 ECTS einingum á skólaári, en fullt nám telst 60 ECTS einingar á ári.

Með bréfi málskotsnefndarinnar dags. 19. desember 2005 var stjórn LÍN tilkynnt um kæruna og gefinn kostur á að tjá sig um hana. Athugasemdir stjórnarinnar bárust nefndinni með bréfi dags. 29. desember 2005. Með bréfi málskotsnefndarinnar til kæranda dags. 29. desember 2005 var kæranda gefinn kostur á að tjá sig um athugasemdir stjórnar LÍN. Svarbréf kæranda dags. 9. janúar 2006 barst málskotsnefndinni þann 13. janúar 2006.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi stundar nám við félagsvísindadeild Álaborgarháskóla í Danmörku. Vegna lesblindu skráði kærandi sig einungis í 50% nám og skilar því aðeins 30 ECTS námseiningum á ári. Kærandi bendir á að námið sem slíkt sé lánshæft og að námshraðinn eigi ekki að skipta neinu í því sambandi. Kærandi bendir á að hann gæti sótt um undanþágu vegna lesblindu en það myndi ekki tengjast lánshæfi námsins. Óskar kærandi þess að námið sé viðurkennt sem lánshæft óháð námsframvindunni eins og á stendur í þessu máli.

Af hálfu stjórnar LÍN er því haldið fram að kærandi hafi fyrirfram verið gerð grein fyrir því að til að nám teldist lánshæft þyrfti það að vera skipulagt sem fullt nám. Jafnframt hafi honum verið kynntir möguleikar á að sækja um undanþágu vegna lesblindu. Þrátt fyrir þetta hafi kærandi ákveðið að skrá sig í hlutanám (50%) og óskaði síðan eftir að námið yrði samþykkt sem lánshæft nám m.t.t. lesblindu sinnar. Stjórn sjóðsins hafi því hafnað erindi kæranda með vísan til gr. 2.1.1. og 2.2.1. í úthlutunarreglum LÍN. Stjórn LÍN tekur fram að kærandi hafi sent sjóðnum vottorð sérfræðings um lesblindu kæranda dags. 4. maí 1998. Það vottorð staðfesti hins vegar ekki að lesblinda kæranda sé með þeim hætti að skilyrði gr. 2.3.3. í úthlutunarreglum LÍN sé uppfyllt.

Niðurstaða

Í gr. 2.2.1. í úthlutunarreglum LÍN kemur skýrt fram að til að námsmaður eigi rétt á námsláni skuli hann að jafnaði ljúka 100% af fullu námi skv. skipulagi skóla. Viðmiðun LÍN um fullt nám er að lokið sé 60 ECTS einingum á ári. Fyrir liggur að kærandi lýkur einungis 50% af þeim einingafjölda og á því skv. fyrrgreindri grein í úthlutunarreglunum ekki rétt á námsláni. Skiptir í því sambandi engu þó námið sem slíkt sé í raun lánshæft ef um fullt nám væri að ræða. Kærandi hefur ekki sótt um né sýnt fram á að hann eigi rétt á undanþágu vegna lesblindu á grundvelli gr. 2.3.3. í úthlutunarreglunum.

Með vísan til þess sem að framan greinir er niðurstaða hins kærða úrskurðar stjórnar staðfest.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda frá 24. október 2005 er staðfestur.

Til baka