Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-09/2006 - Endurgreiðsla námslána - synjun um endurupptöku máls

Úrskurður

Ár 2006, föstudaginn 27. október, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu L-9/2006.

Kæruefni

Með bréfi sem barst málskotsnefnd 9. júlí sl. kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 19. desember sl. þar sem synjað var beiðni kæranda um endurupptöku á úrskurði stjórnar LÍN frá 29. október 2004.

Með bréfi málskotsnefndar dags. 20. júlí sl. var stjórn LÍN tilkynnt um kæruna og gefinn kostur á að tjá sig um hana. Umboðsmanni kæranda var með bréfi dags. sama dag sent afrit af bréfinu til stjórnar LÍN. Athugasemdir stjórnar LÍN bárust nefndinni í bréfi dags. 25. júlí sl. og var umboðsmanni kæranda sent afrit þess með bréfi dags. 9. ágúst sl. Athugasemdir kæranda bárust nefndinni með bréfi dags. 22.ágúst sl.

Málsatvik og ágreiningsefni

Rétt þykir að fram komi að umboðsmaður kæranda sendi frumrit kærunnar til skrifstofu LÍN sem móttók kæruna þann 21. mars sl. Eftir að umboðsmaðurinn fór að grennslast fyrir um afdrif kærunnar kom í ljós hvernig málum var háttað og var kæran send málskotsnefnd. Að mati málskotsnefndar er hér um að ræða mistök sem ekki valda frávísun málsins.

Með úrskurði uppkveðnum þann 29. október 2004 synjaði stjórn LÍN kæranda um undanþágu frá endurgreiðslum árin 2001-2004 vegna veikinda og náms. Með bréfi dags. 17. október 2005 óskaði umboðsmaður kærandi eftir endurupptöku. Stjórn LÍN synjaði kæranda um endurupptöku málsins með nýjum úrskurði dags. 19. desember sl. með vísan til þess að beiðni um endurupptöku verði að koma fram innan 3ja mánaða frá dagsetningu hins kærða úrskurðar og að sá frestur hafi verið löngu liðinn.

Í kærunni til málskotsnefndar heldur umboðsmaður kæranda því fram að af hálfu LÍN hafi henni hvorki munnlega né skriflega verið bent á þann möguleika að geta óskað eftir endurupptöku né að kæra mætti úrskurð stjórnar LÍN til málskotsnefndar.

Niðurstaða

Í bréfi stjórnar LÍN til umboðsmanns kæranda dags. 29. október 2004 þar sem tilkynnt er um úrskurð stjórnarinnar dags. sama dag er með skýrum hætti vakin athygli á möguleikum kæranda að óska endurupptöku málsins með vísan til 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þá er einnig vakin athygli á þeim möguleika að kæra úrskurð stjórnar LÍN til málskotsnefndar sbr. 5. gr. laga nr. 21/1992 um LÍN. Í báðum tilvikum er þess getið að um sé að ræða 3ja mánaða kærufrest. Fyrir liggur að kærufrestur 24. gr. stjórnsýslulaga var löngu liðinn þegar kærandi gerði kröfu um endurupptöku.

Í 28. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 segir m.a.:
"Hafi kæra borist að liðnum kærufresti skal vísa henni frá, nema:
1. afsakanlegt verði talið að kæran hafi ekki borist fyrr, eða
2. veigamiklar ástæður mæla með því að kæran verði tekin til meðferðar."


Málskotsnefnd telur ekkert það hafa komið fram í röksemdum kæranda sem veitir tilefni til undanþágu á grundvelli tilvitnaðra ákvæða stjórnsýslulaga. Þess heldur er talið að stjórn LÍN hafi sinnt stjórnvaldslegri leiðbeiningarskyldu sinni á fullnægjandi hátt.

Með vísan til framanritaðs er hin kærða niðurstaða í úrskurði stjórnar LÍN frá 19. desember sl. staðfest.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda frá 19. desember sl. er staðfestur.

Til baka