Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-09/2007 - Ábyrgðarmenn - beiðni um niðurfellingu ábyrgðar

Úrskurður

Ár 2007, fimmtudaginn 25. október, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu L-9/2007.

Kæruefni

Með bréfi dags. 3. júlí sl. kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 18. apríl sl. þar sem kæranda var synjað um að fella ábyrgðarmann niður af lánum hennar hjá sjóðnum á þeirri forsendu að hún hefði ekki útvegað annan ábyrgðarmann í staðinn sem uppfyllir skilyrði gr. 5.3.2. í úthlutunarreglum LÍN.

Með bréfi málskotsnefndar dags. 13. ágúst sl. var stjórn LÍN tilkynnt um kæruna og gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var með bréfi dags. sama dag sent afrit af bréfinu til stjórnar LÍN. Athugasemdir stjórnar LÍN bárust nefndinni í bréfi dags. 28. ágúst sl. og var kæranda sent afrit þeirra með bréfi dags. 31. ágúst sl. en þar var kæranda jafnframt gefinn 14 daga frestur til að koma að frekari sjónarmiðum sínum. Engar frekari athugasemdir af hálfu kæranda bárust málskotsnefndinni og var málið því tekið til úrskurðar.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi sem þegið hefur námslán hjá LÍN óskaði eftir því við stjórn LÍN að sonur hennar yrði leystur undan ábyrgð á námslánum hennar, en í staðinn kæmi sambýlismaður hennar. Stjórn LÍN hafnaði beiðninni á þeirri forsendu kærandi hefur ekki tilnefnt nýjan ábyrgðarmann sem uppfyllir skilyrði gr. 5.3.2. í úthlutunarreglum sjóðsins. Kærandi fer fram á að undanþága verði gerð af hálfu sjóðsins í hennar tilviki vegna ýmissa persónulegra ástæðna sem rakin eru í kæru hennar.

Niðurstaða

Málskotsnefnd hefur sjálfstætt aflað viðbótargagna úr vanskilaskrá. Þar kemur fram að þann 4. júlí 2005 voru tvö árangurslaus fjárnám gerð hjá aðila þeim sem kærandi hefur boðið fram sem nýjan ábyrgðarmann. Þá voru þann 19. júní sl. enn gerð tvö árangurslaus fjárnám hjá viðkomandi, auk þess sem upplýsingar eru um birtingu greiðsluáskorunar og áritun stefnu vegna vanskila á árunum 2005 og 2006.

Í 5. mgr. gr. 5.3.2. í úthlutunarreglum LÍN er svohljóðandi ákvæði:

"Óheimilt er að samþykkja þá menn sem ábyrgðarmenn fyrir námsláni sem eru á vanskilaskrá eða teljast af öðrum ástæðum bersýnilega ótryggir ábyrgðarmenn að mati sjóðsins".

Í úthlutunarreglunum er ekki að finna ákvæði er heimilar undanþágu frá framangreindu skilyrði. Með vísan til framangreindra upplýsinga um fjárhagsstöðu þess aðila sem boðinn hefur verið fram sem nýr ábyrgðarmaður á lánum kæranda, er það álit málskotsnefndarinnar að stjórn LÍN hafi með réttu hafnað beiðni kæranda. Verður því úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda frá 18. apríl sl. er staðfestur. 

Til baka