Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-08/2009 - Námslok - beiðni um frestun á lokun skuldabréfs

Úrskurður

Ár 2009, fimmtudaginn 17. september, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-8/2009.

Kæruefni

Með kæru dags. 18. júní 2009 kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 5. mars 2008 þar sem hafnað var beiðni kæranda frestun á lokum skuldabréfs.

Stjórn LÍN var með bréfi dags. 29. júní sl. tilkynnt um kæruna og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Svarbréf stjórnar LÍN er dags. 8. júlí sl. Með bréfi dags. 16. júlí sl. var kæranda kynnt efni svars stjórnar LÍN og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um það. Engar frekari athugasemdir hafa borist frá kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi óskar eftir frestun á lokun skuldabréfs. Kærandi kveðst hafa með bréfi dags. 5. febrúar 2008 verið tilkynnt um frágang skuldabréfs vegna láns hennar. Þegar bréfið hafi borist kæranda hafi umboðsmaður hennar sett sig í samband við starfsfólk sjóðsins og henni þá tjáð í tölvupósti að unnt væri að sækja um frestun á lokun skuldabréfs. Þann tölvupóst hafi hún framsent til kæranda sama dag. Síðar þann sama dags. 12. febrúar sl., hafi kærandi sent fyrirspurn á LÍN. Þar hafi hún greint frá högum sínum, að til hefði staðið að hún útskrifaðist vorið 2009, en vegna barneignaleyfis myndi það frestast til næstkomandi áramóta, 2009-2010. Starfsmaður LÍN hafi þá sent henni umsóknareyðublað um frestun á lokun skuldabréfs í viðhengi á pdf-formi. Þann 13. febrúar sl. hafi kærandi póstlagt umsókn um frestun á lokun skuldabréfs samkvæmt eyðublaði sem henni hafði verið sent frá sjóðnum. Þann 18. febrúar barst kæranda bréf frá LÍN, dags. 16. febrúar sl. þar sem tilkynnt var að umrætt skuldabréf hefði verið fært til innheimtu. Kærandi hafi þá strax haft samband við lánasjóðinn og staðfesti starfsmaður sjóðsins að beiðni hennar um frestun á lokum skuldabréfs hefði borist sjóðnum en að beiðnin hefði borist of seint. Hún fékk þá þær leiðbeiningar að hún gæti sótt um undanþágu frá umsóknarfresti um lokun skuldabréfs með erindi til stjórnar sjóðsins. Í framhaldi af þeim samskiptum sendi kærandi stjórn sjóðsins erindi ásamt rökstuðningi og fylgigögnum með tölvupósti þann 19. febrúar sl.

Kærandi áréttar að henni varð fyrst kunnugt um að komið væri að því að sækja um undanþágu á lokun skuldabréfs í byrjun febrúar sl. Henni hafi ekki borist bréf frá sjóðnum þar sem tilkynnt var um þá ákvörðun sjóðsins að loka skuldabréfi hennar og frestur veittur til 10. nóvember sl. til að sækja um breytingu á lokun skuldabréfs. Það hafi fyrst með úrskurði stjórnar LÍN, dags. 5. mars sl. að kæranda hafi verið kunnugt um tilvist bréfs sjóðsins frá 8. október sl. þar sem nefndur frestur er gefinn. Aldrei hafi verið vísað til umrædds bréfs í samskiptum kæranda við sjóðinn.

Kærandi lauk prófum í maí 2007 og skilaði fullum námsárangri skólaárið 2006-07. Hún eignaðist barn þann 10. september 2007 og var því ekki unnt að stunda nám á haustönn 2007. Hún lauk því í raun engum ECTS einingum í desember 2007 en samkvæmt heimildarákvæði 2.4.4. í úthlutunarreglum LÍN er heimilt að bæta 15 ECTS einingum við árangur námsmanns þegar lán til námsmanns er reiknað, eignist námsmaður barn á námstíma. Námsönnina janúar - maí 2008 lauk kærandi 24 ECTS einingum. Ljóst sé að teknu tilliti til undanþágu skv. grein 2.4.4. teljist kærandi hafa lokið 39 ECTS einingum skólaárið 2007-2008. Hún hefði því átt rétt á námslánum vegna skólaársins sbr. gr. 2.2. í úthlutunarreglum sjóðsins og teljist þar með hafa uppfyllt það skilyrði að hafa lokið lánshæfum árangri næsta ár eftir að hún þáði síðast aðstoð eins og áskilið sé í gr. 2.5.2. í úthlutunarreglum LÍN.

Stjórn LÍN hafnaði beiðni kæranda um frestun á lokun skuldabréfs þar sem beiðni þess efnis barst sjóðnum of seint. Í gr. 2.5. í úthlutunarreglum LÍN kemur meðal annars fram að heimilt sé að fresta lokun skuldabréfs. Námsmaður skal þá sækja sérstaklega um frestunina. Sömu reglur gilda um frestun á lokun skuldabréfs eins og gilda um lánsumsókn og námsframvindu, sbr. II. Kafli - Námsframvinda og gr. 5.1. Í bréfi dags. 8. október hafi kæranda verið tilkynnt um að að skuldabréfi hennar yrði lokað og var henni jafnframt veittur frestur til 10. nóvember sl. til að sækja um breytingu á því. Kærandi vilji ekki kannast við að hafa fengið það bréf. Þegar kærandi hafi fengið tilkynningu um frágang skuldabréfs senda 5. febrúar sl. hafi móðir hennar haft samband við sjóðinn símleiðis. Ráðgjafinn sem ræddi við hana hafi upplýst hana um áður nefnt bréf sem sent hafi verið 8. október sl. og sagt henni jafnframt að það væri of seint að sækja um frest á lokun skuldabréfs. Móðir kæranda hafi þá orðið ósátt við þau svör og henni þá bent á að hún gæti fyllt út umsókn um frestun og sent hana ásamt heildaryfirliti yfir námsárangur með erindi til stjórnar. Umsókn kæranda um frest á lokun skuldabréfs vegna lánshæfs náms og erindi til stjórnar hafi borist sjóðnum 19. febrúar sl.

Niðurstaða

Í gr. 2.5.1. í úthlutunarreglum LÍN 2008-2009 segir meðal annars: ,,Skuldabréfi er lokað þegar námsmaður hættir að þiggja lán og er þá miðað við lok síðasta aðstoðartímabils". Í gr. 2.5.2 í úthlutunarreglum LÍN segir: ,,Heimilt er að fresta lokun skuldabréfs ljúki námsmaður lánshæfum námsárangri á næsta námsári eftir að hann þáði síðast aðstoð. Námsmaður skal þá sækja sérstaklega um frestunina og eftir því sem við á gilda sömu reglur um frestun á lokun skuldabréfs eins og gilda um lánsumsókn og námsframvindu sbr. II kafli - Námsframvinda og gr. 5.1.".

Óumdeilt er í málinu að kærandi uppfyllir skilyrði heimildar LÍN til að fresta lokun skuldabréfsins þar sem hún lauk lánshæfum námsárangri næsta ár eftir að hún þáði síðast aðstoð. Beiðni kæranda um frestun á lokun skuldabréfs barst sjóðnum hins vegar utan þess frests sem tilkynntur var í bréfi frá sjóðnum til kæranda um lokun skuldabréfsins. Kærandi kveðst ekki hafa fengið þá tilkynningu frá sjóðnum. Þegar kæranda var sent bréf dags. 16. febrúar um að skuldabréf hennar hjá LÍN hefði verið fært til innheimtu brást hún við án tafar og óskaði eftir fresti um lokun skuldabréfs. Kærandi hefur rakið samskipti sín við starfsmenn lánasjóðsins og lagt fram tölvupósta í því sambandi. Af þeim gögnum er ekki að sjá að kærandi hafi með skýrum hætti verið upplýst um þann frest sem tilkynntur var í bréfi frá lánasjóðnum þann 8. október sl. Hún var hvött til að senda inn erindi og henni send eyðublöð til útfyllingar þar sem hún gæti óskað eftir frestun á lokun skuldabréfs. Þann 19. febrúar sl. fær hún þær upplýsingar að fresturinn sé löngu liðinn.

Í áður nefndri grein 2.5.2. í úthlutunarreglum LÍN segir að námsmaður verði að sækja sérstaklega um frestun á lokun skuldabréfs. Um þá umsókn gilda sömu reglur og um lánsumsókn skv. gr. 5.1. Í V. kafla úthlutunarreglnanna er ekki að finna ákvæði um þann tímaramma sem námsmanni er gefinn til að sækja um frestun á lokun skuldabréfs heldur er sá frestur eingöngu tilgreindur í því bréfi sem námsmaður fær þegar honum er tilkynnt um lokun skuldabréfs. Með vísan til framanritaðs og í ljósi þeirra gagna sem kærandi hefur lagt fram máli sínu til stuðnings er úrskurður stjórnar LÍN frá 5. mars 2009 í máli kæranda felldur úr gildi.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda er felldur úr gildi. 

Til baka