Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-19/2009 - Lánshæfi - lánshæfi náms

Úrskurður

Ár 2009, miðvikudaginn 2. desember, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-19/2009:

Kæruefni

Með kæru dagsettri 10. október sl. kærði kærandi, úrskurð stjórnar LÍN frá 13. ágúst sl. þar sem hafnað var beiðni kæranda um námslán á þeim forsendum að nám kæranda teldist ekki lánshæft. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dags. 19. október sl. og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Athugasemdir stjórnar LÍN komu fram í bréfi dags. 27. október sl. og var afrit þess sent kæranda með bréfi dags. 2 nóvember sl. en þar var kæranda jafnframt gefinn 14 daga frestur til að koma að frekari sjónarmiðum sínum. Með bréfi dags. 24. nóvember sl. komu fram frekari athugasemdir af hálfu kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi hefur frá því í haust stundað nám í hljóðblöndun, upptökum og almennri tónvinnslu við Futureworks skólann í Manchester á Englandi. Námið er skipulagt sem 2 ára diploma nám með möguleika á 3ja árinu sem lýkur með bachelor gráðu. Kærandi kveður skólann vera með þeim virtari á sínu sviði á Englandi og að nemendur skólans komi víðs vegar að úr heiminum. Þá bendir kærandi á að samkvæmt upplýsingum frá stjórnendum skólans sé það nýtt fyrir þá að heyra að nemendur skólans eigi í erfiðleikum með að fá lán í sínu heimalandi til að stunda nám við skólann. Kærandi hafði áður lokið stúdentsprófi frá Menntaskólanum Hraðbraut og stundaði sl. vetur nám í byggingaverkfræði við Háskóla Íslands.

Stjórn LÍN vísar í rökstuðningi sínum til gr. 1.3.2. í úthlutunarreglum LÍN en þar segir: "Heimilt er að veita lán til sérnáms erlendis. Lánshæfi er háð því að um sé að ræða a.m.k. eins árs skipulagt nám sem talist getur nægilega veigamikið að því er varðar eðli þess, uppbyggingu og starfsréttindi að mati stjórnar sjóðsins" Stjórn LÍN tekur m.a. fram að ekki hafi verið lögð fram gögn sem bendi til þess að námið tryggi einhverskonar starfsréttindi. Einnig vísar stjórnin til þess að hún setji það skilyrði við mat á lánshæfi náms að það gildi ákveðin inntökuskilyrði eins og grunnmenntun fyrir sérnám eða stúdentspróf fyrir háskólanám. Í tilviki kæranda eru engin inntökuskilyrði varðandi menntun.

Niðurstaða

Í gr. 1.3.2. í úthlutunarreglum LÍN er fjallað um lán til sérnáms erlendis en þar segir: "Heimilt er að veita lán til sérnáms erlendis. Lánshæfi er háð því að um sé að ræða a.m.k. eins árs skipulagt nám sem talist getur nægilega veigamikið að því er varðar eðli þess, uppbyggingu og starfsréttindi að mati stjórnar sjóðsins" Við mat á lánshæfi náms hefur stjórn LÍN m.a. miðað við ákveðin inntökuskilyrði s.s. grunnmenntun fyrir sérnám og stúdentspróf fyrir háskólanám. Í hinu kærða tilfelli er ekki áskilinn inntökuskilyrði varðandi menntun. Þá kemur fram í gr. 1.3.2. í úthlutunarreglum LÍN það skilyrði að námið veiti tiltekin starfsréttindi að námi loknu. Ekki liggja fyrir gögn um að nám kæranda veiti einhverskonar starfsréttindi honum til handa.

Með vísan til framanritaðs er úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 13. ágúst 2009 í máli kæranda er staðfestur.

Til baka