Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-21/2009 - Endurgreiðsla námslána - beiðni um niðurfellingu lána

Úrskurður

Ár 2009, miðvikudaginn 2. desember, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-21/2009.

Kæruefni

Með kæru dagsettri 1. september sl. kærði ábyrgðarmaður á láni x, úrskurð stjórnar LÍN frá 17. september sl. þar sem hafnað var beiðni kæranda um niðurfellingu námslána sonar hennar.

Stjórn LÍN var með bréfi dags. 23. október sl. tilkynnt um kæruna og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Svarbréf stjórnar LÍN er dags. 27. október sl. Með bréfi dags. 2. nóvember sl. var kæranda kynnt efni svars stjórnar LÍN og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um það en engar frekari athugasemdir bárust frá kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi óskaði eftir því við stjórn LÍN að námslán sonar hennar yrði fellt niður vegna andlegs heilsubrests hans auk þess sem kærandi, sem er 78 ára sjúklingur, getur fyrirsjáanlega ekki efnt ábyrgðarskuldbindingu sína og mun að óbreyttu missa íbúð sína á nauðungaruppboði vegna skuldarinnar.

Af hálfu stjórnar LÍN var kveðinn upp úrskurður í málinu þann 17. september sl. þar sem fram kemur að samkvæmt reglum sjóðsins sé enga heimild að finna um niðurfellingu lána. Í úrskurði stjórnar LÍN er bent á að stjórninni sé heimilt að veita undanþágu frá árlegri endurgreiðslu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sbr. gr. 7.4. í úthlutunarreglum LÍN, en sækja þurfi um undanþágu eigi síðar en 60 dögum frá gjalddaga afborgunar. Stjórn LÍN samþykkti að endurreikna tekjutengdar afborganir af námslánum x til samræmis við móttekin afrit skattframtala og reiknast x því ekki tekjutengdar afborganir árin 2007-2009.

Í kæru til málskotsnefndarinnar er óskað eftir að málskotsnefndin felli niður uppsafnaðan vanskilakostnað og fresti afborgunum af námslánum kæranda eins og óskað hafi verið eftir í upphaflegu erindi til stjórnar.

Niðurstaða

Hinn kærði úrskurður fjallar um erindi kæranda um niðurfellingu námsláns x. Í kæru til málskotsnefndar er úrskurðurinn kærður en jafnframt óskað eftir því að málskotsnefndin felli niður uppsafnaðan vanskilakostnað og fresti afborgunum af námslánum kæranda svo sem að framan greinir.

Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. a laga nr. 21/1992 sker málskotsnefndin úr um það hvort úrskurðir stjórnar LÍN séu í samræmi við ákvæði laga og reglugerða. Með því að hinn kærði úrskurður fjallar eingöngu um það hvort fella skuli niður námslán x, er málskotsnefndin bundin af því tiltekna efni í sínum úrskurði. Af þessum sökum verður ekki fjallað um niðurfellingu á vanskilakostnaði og frestun afborgana í úrskurði þessum.

Svo sem fram kemur hjá stjórn LÍN er ekki að finna í lögun né reglum um LÍN heimild til að fella námslán niður. Af þessum sökum er hinn kærði úrskurður staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 17. september 2009 í máli kæranda v. láns x er staðfestur.

Til baka