Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-30/2009 - Endurgreiðsla námslána - beiðni um að afborgun miðist við tekjur ábyrgðarmanns

Úrskurður

Ár 2010, fimmtudaginn 28. janúar, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-30/2009.

Kæruefni

Með kæru dags. 14. desember 2009 kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 17. september 2009 þar sem hafnað var beiðni kæranda um að viðbótargreiðsla námsláns X, sem kærandi er ábyrgðarmaður á, miðist við tekjur kæranda en ekki áætlaðar tekjur lántakanda.

Stjórn LÍN var með bréfi dags. 18. desember sl. tilkynnt um kæruna og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Svarbréf stjórnar LÍN er dags. 28. desember sl. Með bréfi dags. 5. janúar sl. var kæranda kynnt efni svars stjórnar LÍN og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um það. Engar frekari athugasemdir hafa borist frá kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi er ábyrgðarmaður á láni dóttur sinnar, X. Lántaki hefur ekki skilað skattframtali á Íslandi og voru henni því áætlaðar tekjur af skattyfirvöldum vegna tekjuársins 2008 og var útreikningur viðbótargreiðslu lántaka árið 2009 miðuð við þá tekjuáætlun. Kærandi gerir þá kröfu að útreikningur viðbótargreiðslunnar miði við hans tekjur en ekki áætlaðar tekjur lántaka þar sem greiðslan falli á hann og því eigi hann að njóta sama réttar og lántaki sjálfur í þessu sambandi.

Kærandi vísar til 3. mgr. 10. gr. laga nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna og bendir jafnframt á að skv. 6. mgr. 8. gr. sömu laga sé ljóst að stjórn LÍN geti veitt honum undanþágu frá árlegri endurgreiðslu.

Stjórn LÍN bendir á að skv. gr. 7.3. í úthlutunarreglum LÍN skuli viðbótargreiðsla hvers árs taka mið af tekjum lánþega árið á undan. Þar sé enga heimild að finna fyrir því að miða við tekjur ábyrgðarmanns. Af þessum sökum hafi viðbótargreiðslan verið reiknuð út frá áætluðum tekjum lántaka þar sem hún skilaði ekki skattframtali. Stjórn LÍN bendir á að í bréfi stjórnarinnar til kæranda dags. 18. september sl. hafi honum verið gefinn kostur á að skila inn afriti af íslensku skattframtali lántaka vegna 2008 innan 3ja mánaða frá dagsetningu bréfsins og út frá því yrði viðbótarafborgunin reiknuð. Þær upplýsingar hafi hins vegar ekki borist.

Stjórn LÍN bendir enn fremur á að kærandi hafi ekki lagt fram nein gögn er sýni að hann eigi rétt til undanþágu frá árlegri afborgun námslánsins á grundvelli gr. 7.4. í úthlutunarreglum LÍN.

Niðurstaða

Samkvæmt gr. 7.3. í úthlutunarreglum LÍN skal viðbótargreiðsla hvers árs taka mið af tekjum lánþega árið á undan. Engin heimild er fyrir því að miða við tekjur ábyrgðarmanns í þessu sambandi, hvorki í úthlutunarreglunum né lögum nr. 21/1991 um Lánasjóð íslenskra námsmanna.

Af hinum kærða úrskurði verður ekki ráðið að stjórn LÍN hafi fjallað um það hvort kærandi kunni að eiga rétt til undanþágu frá árlegri endurgreiðslu á grundvelli gr. 7.4. í úthlutunarreglunum og 6. mgr. 8. gr. laga nr. 21/1991. Eru því ekki efni til að taka afstöðu til þeirrar kröfu kæranda í úrskurði þessum.

Með vísan til framanritaðs er úrskurður stjórnar LÍN frá 17. september 2009 í máli kæranda staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda frá 17. september 2009 er staðfestur.

Til baka