Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-06/2010 - Undanþágur frá afborgun - beiðni um niðurfellingu á tekjutengdri afborgun

Úrskurður

Ár 2010, þriðjudaginn 9. mars, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-6/2010:

Kæruefni

Með kæru dags. 12. janúar sl. kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 15. október sl. þar sem hafnað var beiðni kæranda um niðurfellingu á tekjutengdri afborgun haustið 2009. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dags. 19. janúar sl. og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Athugasemdir stjórnar LÍN komu fram í bréfi dags. 1. febrúar sl. og var afrit þess sent kæranda með bréfi dags. 5. febrúar sl. en þar var kæranda jafnframt gefinn 14 daga frestur til að koma að frekari sjónarmiðum sínum. Engar frekari athugasemdir hafa borist frá kæranda. Með bréfi dags. 9. mars sl. óskaði málskotsnefnd eftir staðfestum upplýsingum um heildar launatekjur kæranda á árinu 2009. Svar kæranda barst sama dag.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi stundar meistaranám við háskóla í Frankfurt am Main. Kærandi sótti um lækkun/niðurfellinu á tekjutengdri afborgun af námsláni haustið 2009 vegna tekjufalls milli áranna 2008 og 2009. Kærandi heldur því fram að tekjufall hennar verði um 50% miðað við hreinar tekjur en eitthvað minna ef bætt er við þeim námslánum sem hún fær út árið. Kæranda var sagt upp störfum og rann uppsagnarfresturinn út 31. ágúst sl. Kærandi hét utan til náms um miðjan september sl. og telur að tekjur sínar verði undir 4 milljónum á árinu 2009. Kærandi leggur á það áherslu að það sé ósanngjarnt að reikna henni tekjur út árið þar sem fyrir liggi að hún afli engra tekna eftir að hún flyst til Þýskalands til að hefja nám sitt. Í svari kæranda við fyrirspurn málskotsnefndar kemur fram að launatekjur kæranda á árinu 2009 voru kr. 4.051.847.

Stjórn LÍN vísar til þeirrar reiknireglu sem stjórn LÍN samþykkti til að meta tekjufall umsækjanda vegna ívilnandi aðgerða sem eru eftirfarandi: Tekjur þær sem af var árinu 2009 (að hámarki til og með september 2009) og staðfestar eru af skattyfirvöldum, voru uppreiknaðar til 12 mánaða. Þær tekjur voru síðan bornar saman við tekjur ársins 2008. Í tilfelli kæranda var hún með kr. 3.548.677 í tekjur fyrstu 8 mánuði ársins 2009 og uppreiknað til 12 mánaða námu tekjur hennar kr. 5.323.016. Tekjur hennar á árinu 2008 námu kr. 7.242.983 og nam því tekjufall milli ára 27%. Þessi aðferðafræði er einföld og gegnsæ og hefur verið kynnt þeim umsækjendum um lækkun/niðurfellingu á tekjutengdri afborgun sem hafa óskað eftir því. Ekki sé hægt að taka tillit til framtíðatekna frá þeim tímapunkti sem um sóknin er afgreidd þar sem ekkert liggur fyrir því til staðfestingar.

Eins og áður er fram komið óskaði málskotsnefnd eftir staðfestinu á heildar launatekjum kæranda á árinu 2009 með vísan til þess sem komið hafði fram hjá kæranda að hún hefði engar tekjur eftir að hún hóf nám sitt í september sl. og að þær upplýsingar voru aðgengilegar þegar kæran barst. Heildar tekjur kæranda námu kr. 4.051.847 sem hefur í för með sér u.þ.b. 44% tekjufall milli ára.

Niðurstaða

Með úrskurði stjórnar LÍN dags. 15. október sl. var tekjutengd afborgun kæranda af námsláni sínu lækkuð um 27% til samræmis við þær reiknireglur sem stjórnin hafði samþykkt.

Kæra til málskotsnefndar er dags. 12 janúar sl. og var send stjórn LÍN til umsagnar með bréfi þann 19. janúar sl. Á þeim tímapunkti lá fyrir hverjar heildar launatekjur kæranda voru á sl. ári og í ljósi fullyrðingar kæranda um að hún hefði engar tekjur haft eftir að hún hélt til náms í september sl. þótti rétt að kalla eftir þeim upplýsingum.

Í málinu liggja nú fyrir staðfestar upplýsingar frá ríkisskattstjóra um tekjur kæranda á árinu 2009 sem voru kr. 4.051.847 í samanburði við tekjur kæranda árið 2008 að fjárhæð kr. 7.242.983 og er því um að ræða u.þ.b. 44% tekjufall milli ára.

Með vísan til þessara fram komnu upplýsinga, sem ekki lágu fyrir þegar hinn kærði úrskurður var uppkveðinn, þykir rétt að málið verði endurupptekið hjá stjórn LÍN þar sem grundvelli þess hefur verið raskað samkvæmt framansögðu. Er málinu því heimvísað til stjórnar LÍN.

Úrskurðarorð

Hinum kærða úrskurði frá 15. október 2009 í máli kæranda er heimvísað til stjórnar LÍN

Til baka