Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-05/2010 - Skilyrði lánveitingar - beiðni um tillit vegna veikinda barns

Úrskurður

Ár 2010, þriðjudaginn 23. mars, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-5/2010:

Kæruefni

Með kæru dags. 15. janúar 2010 kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 15. október sl. þar sem hafnað var beiðni kæranda um að tekið væri tillit til þess að hann á langveikt barn við mat á námsárangri hans á vorönn 2008. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dags. 18. janúar sl. og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Athugasemdir stjórnar LÍN komu fram í bréfi dags. 1. febrúar sl. og var afrit þess sent kæranda með bréfi dags. 5. febrúar sl. en þar var kæranda jafnframt gefinn 14 daga frestur til að koma að frekari sjónarmiðum sínum. Engar frekari athugasemdir hafa borist frá kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

Þann 10. júlí 2008 óskaði kærandi eftir því að tekið yrði tillit til þess við mat á námsárangri hans á vorönn 2008 að hann á langveikt barn. Kæranda var svarað með bréfi dags. 11. júlí 2008 þar sem erindi hans var synjað þar sem hann gat ekki sýnt fram á að hann hafi skilað fullnægjandi árangri í lánshæfu námi hausið 2007. Vísað var til gr. 2.3.2. í úthlutunarreglum LÍN. Kæranda var aftur á móti bent á að ef hann myndi ná fullnægjandi námsárangri á haustönn 2008 væri sjóðurinn tilbúinn til að endurskoða erindi hans. Upplýsingar um fullnægjandi námsárangur barst frá HR þann 6. janúar 2009, en ekkert erindi frá kæranda. Í ágúst 2009 sendi kærandi staðfestingu á samkomulagi frá 8. desember 2005 þar sem kemur fram að hann og móðir barnsins fari sameiginlega með forræði barnsins en barnið eigi lögheimili hjá móður. Þann 9. september 2009 barst LÍN tölvupóstur frá kæranda þar sem hann rifjar upp eldra mál og hann óskar eftir að tekið sé tillit til veikinda barns hans. Í tölvupóstinum gerir kærandi grein fyrir því að hann hafi áður fengið þau svör frá LÍN að fallist yrði á beiðni hans ef hann myndi skila fullnæjandi árangri á næstu önn (haust 2008), sem hann kveðst hafa gert. Bendir kærandi á að stjórn LÍN eigi að hafa allar upplýsingar hjá sér um námsframvinduna á haustönn 2008.

Samkvæmt innanhúss minnisblaði LÍN dags. 16. september 2008 kveðst starfsmaður LÍN hafa upplýst kæranda um að hann gæti sent inn nýtt erindi vegna málsins en ólíklegt sé að erindið yrði samþykkt þar sem barnið væri ekki skráð hjá kæranda og svipðum málum hafi verið hafnað hingað til. Þann 24. september 2009 barst LÍN erindi frá kæranda. Það erindi var afgreitt á fundi stjórnar LÍN þann 15. október 2009 þar sem erindi kæranda var hafnað með vísan til gr. 5.2.1. í úthlutunarreglum LÍN þar sem segir að lánveitingum vegna námsársins 2007-2008 skuli lokið fyrir 1. febrúar 2009.

Kærandi kveðst hafa sótt um undanþágu tímanlega. Hann kveður svar LÍN hafa verið það að honum bæri að skila fullnægjandi námsárangri haustið 2008 og þá yrði umsókn hans tekin til greina. Hann bendir á að hann hafi fullnægt þessum skilyrðum en allt að einu hafi umsókn hans verið hafnað.

Niðurstaða

Þann 11. júlí 2008 sendi LÍN kæranda svar við upphaflegri beiðni hans um að tekið yrði tillit til veikinda barns hans við mat á námsárangri hans á vorönn 2008. Í svarinu kemur m.a. fram að skv. gr. 2.3.2. í úthlutunarreglum LÍN sé heimilt að taka tillit til alvarlegra veikinda námsmanns og nánustu fjölskyldu hans, hafi námsmaðurinn áður skilað fullnægjandi árangri í lánshæfu námi. Þá er bent á að hafi námsmaður ekki áður skilað fullnægjandi árangri í lánhæfu námi eigi hann þó rétt á auknu svigrúmi vegna lánshæfs náms, ef hann skili fullnægjandi árangri á næsta misseri eftir að hann þurfi á svigrúminu að halda. Þá segir í svarinu: "Þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um að þú hafir áður skilað fullnægjandi árangri í lánshæfu námi, getur sjóðurinn ekki orðið við erindi þínu að þessu sinni. Ef þú hinsvegar skilar lánshæfum námsárangri á haustmisseri 2008, er sjóðurinn reiðubúinn að endurskoða erindi þitt".

Í framangreindu svari LÍN til kæranda kemur ekki fram að hann hafi þurft að senda annað erindi til sjóðsins eftir að námsárangur á haustönn 2008 lá fyrir. Hafi sú verið raunin, þ.e. að kæranda hafi orðið að senda inn nýtt erindi vegna þessa, bar LÍN að gæta leiðbeiningarskyldu gagnvart kæranda að þessu leyti sbr. 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þetta var ekki gert og verður því að líta svo á að erindi kæranda hafi borist LÍN innan tímafresta í úthlutunarreglum sjóðsins.

Í hinum kærða úrskurði er ekkert fjallað efnislega um það hvort kærandi hafi átt rétt á undanþágunni sem hann óskaði eftir. Þá verður ekki séð af gögnum málsins að aflað hafi verið gagna um hver áhrif veikindi barns hans hafi haft og muni hafa á námsframvindu hans og möguleika í námi, þrátt fyrir að barnið eigi lögheimili hjá móður þess. Þykir hinn kærði úrskurður ófullnægjandi að þessu leyti, auk þess sem rannsóknarskyldunni í 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 hefur ekki verið gætt við úrlausn málsins.

Með vísan til framangreinds er hinn kærði úrskurður felldur úr gildi.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 15. október 2009 í máli kæranda er felldur úr gildi.

Til baka