Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-49/2010 - Umsóknarfrestur og útborgun - beiðni um undanþágu frá umsóknarfresti

Úrskurður

 

Ár 2011, miðvikudaginn 13. apríl, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu L-49/2010.

 

Kæruefni

 

Með kæru dagsettri 21. desember 2010 sem barst málskotsnefnd þann 31. desember kærði kærandi úrskurð stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) frá 16. desember 2010 þar sem beiðni kæranda um undanþágu frá grein 5.1.2 í úthlutunarreglum LÍN um að lánsumsókn vegna náms haustið 2010 þurfi að berast fyrir 1. desember 2010 var hafnað. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dagsettu 31. desember 2010 og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Athugasemdir stjórnar LÍN voru settar fram í bréfi dagsettu 12. janúar 2011 og var afrit þess sent kæranda og honum jafnframt gefinn frestur til að koma að athugasemdum sínum. Engar frekari athugasemdir hafa borist frá kæranda.

 

Málsatvik og ágreiningsefni

 

Þann 2. desember 2011 sendi kærandi til LÍN umsókn um námslán vegna haustannar en samkvæmt grein 5.1.2 í úthlutunarreglum LÍN skyldi sækja um námslán vegna haustannar fyrir 1. desember 2011. Ástæða þess að hann hafi sótt of seint um kveður kærandi vera þá að hann hafi fyrr um haustið 2010 farið inn á heimabanka sinn hjá sparisjóðnum á www.spar.is og þar hafi verið tilgreint að umsóknarfrestur væri til 15. janúar vegna aðstoðar til áramóta. Upplýsingarnar hafi að vísu ekki verið á heimasíðu LÍN en á heimasíðu LÍN www.lin.is hafi ítrekað verið bent á að leita upplýsinga á „mínu svæði“ og hefði kærandi farið að þeim leiðbeiningum. Kveðst kærandi hafa sent umsóknina of seint en það hafi alfarið verið sökum þess að hann hafi fengið rangar upplýsingar á heimasíðu samstarfsaðila LÍN. Þegar umsókn kæranda um lán var hafnað bar hann mál sitt undir stjórn LÍN og fór fram á undanþágu frá reglum varðandi umsóknarfrest. Með úrskurði dagsettum 16. desember 2010 synjaði stjórn LÍN beiðni kæranda um undanþágu frá reglum um umsóknarfrest. Í umsögn stjórnar LÍN, dagsett 12. janúar 2011, kemur fram að upplýsingar á heimasíðu sparisjóðanna séu alfarið á ábyrgð sparisjóðanna sjálfra og geti sjóðurinn ekki borið ábyrgð á því hvaða upplýsingar komi þar fram. Á heimasíðu LÍN og í úthlutunarreglum hefði komið skýrt fram hver umsóknarfrestur vegna haustannar 2010 hefði verið. Einnig hefði sjóðurinn sérstaklega sent tölvupóst til allra þeirra er hefðu verið með gilda umsókn skólaárið 2009-2010 til að minna á umsóknarfrestinn og að námsmannahreyfingar hefðu sent slíkar upplýsingar á félagsmenn. Burt séð frá því sé það á ábyrgð námsmanna að kynna sér reglur sjóðsins, þ.m.t. umsóknarfresti.

 

Niðurstaða

 

Samkvæmt 1. gr. reglugerðar nr. 602/1997 um Lánasjóð íslenskra námsmanna skal auglýsa með tryggilegum hætti eftir umsóknum um námslán og skal í auglýsingunni m.a. koma fram hvenær umsóknarfrestur rennur út. Í grein 5.1.2 í úthlutunarreglum LÍN fyrir árið 2010-2011 segir að sækja skuli sérstaklega um námslán fyrir hvert aðstoðarár og að umsókn vegna náms haustið 2010 skuli hafa borist sjóðnum fyrir 1. desember 2010. Samkvæmt upplýsingum frá LÍN var umsóknarfrestur einnig tryggilega auglýstur á heimasíðu LÍN. Fyrir liggur að kærandi sótti ekki um lán hjá LÍN fyrir haustönn 2010 fyrr en 2. desember 2010. Þá hefur kærandi gert grein fyrir ástæðum þess að umsókn hans barst ekki tímanlega til sjóðsins. Vegna fyrirspurnar málskotsnefndar um meðferð stjórnar LÍN á sambærilegumra málum, sbr. t.d. úrskurð málskotsnefndar í málinu L-34/2010, hefur stjórn LÍN upplýst að hvert mál sé skoðað sérstaklega og mat lagt á það hverju sinni hvort rök séu fyrir hendi til að fallast á að veita undanþágu frá umsóknarfrestinum. Við það tilefni var einnig upplýst af hálfu stjórnar LÍN að á undanförnum fimm skólaárum hafi ein undanþágubeiðni frá umsóknarfresti verið veitt og jafnframt hefur verið upplýst hvað hafi legið til grundvallar þeirri niðurstöðu. Með vísan til reglugerðar LÍN, úthlutunarreglna sjóðsins svo og fyrri úrlausna stjórnar LÍN við meðferð samskonar mála verður að telja að lögmæt sjónarmið hafi legið til grundvallar synjunar á beiðni kæranda um undanþágu frá umsóknarfresti og að jafnræðis hafi verið gætt af hálfu LÍN við afgreiðslu málsins. Ekki verður fallist á það sjónarmið kæranda að LÍN geti tekið ábyrgð á röngum upplýsingum er stafa frá aðilum ótengdum LÍN, enda kom skýrlega fram í úthlutunarreglum og á heimasíðu LÍN hver umsóknarfrestur vegna haustannar 2010 hefði verið. Að þessu virtu er fallist á það með stjórn LÍN að afgreiðsla sjóðsins á erindi kæranda hafi verið í samræmi við lög og reglur sem um sjóðinn gilda. Niðurstaða hins kærða úrskurðar stjórnar LÍN er því staðfest.

 

Úrskurðarorð

 

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda frá 16. desember 2010 er staðfestur.

Til baka