Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-16/2011 - Umsóknarfrestur og útborgun - beiðni um undanþágu frá umsóknarfresti

Úrskurður

 

Ár 2011, miðvikudaginn 6. júlí, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu L-16/2011.

 

Kæruefni

 

Með kæru dagsettri 3. maí 2011 sem barst málskotsnefnd þann 9. sama mánaðar kærði kærandi synjun stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) á beiðni um undanþágu frá grein 5.1.2 í úthlutunarreglum LÍN um að lánsumsókn vegna náms haustið 2010 þurfi að berast fyrir 1. desember 2010. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dagsettu 16. maí 2011 og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Athugasemdir stjórnar LÍN voru settar fram í bréfi dagsettu 23. maí 2011 og var afrit þess sent kæranda og honum jafnframt gefinn frestur til að koma að athugasemdum sínum. Engar frekari athugasemdir hafa borist frá kæranda.

 

Málsatvik og ágreiningsefni

 

Með bréfi dagsettu 7. desember 2010 fór kærandi þess á leit við stjórn LÍN að umsókn hans um námslán vegna haustannar 2010 yrði tekin til greina þrátt fyrir að umsóknarfrestur væri liðinn. Kveðst kærandi hafa ætlað að sækja um en verið of seinn. Fór hann þess á leit að stjórnin tæki málið upp. Með úrskurði dagsettum 17. desember 2011 synjaði stjórn LÍN beiðni kæranda með vísan til greinar 5.1.2 í úthlutunarreglum sjóðsins en þar komi fram að lánsumsókn vegna náms haustið 2010 yrði að berast fyrir 1. desember 2010. Með bréfi dagsettu 8. janúar 2011 fór kærandi þess á leit við stjórn LÍN að mál hans yrði endurupptekið þar sem niðurstaða stjórnarinnar hefði byggst á ófullnægjandi upplýsingum kæranda. Veitti kærandi LÍN þær viðbótarupplýsingar að nóvembermánuður hefði verið mjög annasamur hjá honum þar sem hann sinnti kennslu auk þess að vinna að skilum á lokaritgerð. Að auki hefðu veikindi hrjáð kæranda og maka hans, þó einkum maka kæranda er þjáðist að alvarlegum sjúkdómi og hefði m.a. þurft að kalla til lækni í húsvitjun til hans í byrjun desember. Hefðu aðstæður á heimilinu verið þess valdandi að kærandi hefði ekki komist yfir það að sækja um námslán. Með úrskurði dagsettum 16. febrúar 2011 synjaði stjórn LÍN beiðni kæranda um endurupptöku með þeim rökum að ekkert nýtt hefði komið fram í erindi kæranda og að innsent læknisvottorð vegna veikinda frá mánaðarmótum nóvember/desember 2010 breytti ekki afstöðu stjórnar LÍN. Ítrekaði stjórnin því fyrri úrskurð sinn frá 16. desember 2010. Í kæru sinni til málskotsnefndar þann 3. maí 2011 fór kærandi þess á leit að málskotsnefnd tæki til endurskoðunar úrskurð stjórnar LÍN um að synja kæranda um námslán vegna haustannar 2010 sökum þess að ekki hafi verið sótt um innan tilskilins frests. Byggir kærandi á því að hann hefði sökum anna, eigin veikinda, en þó einkum alvarlegra veikinda maka síns, láðst að sækja um lán innan tilskilins frests. Fylgdi kærunni vottorð frá heimilislækni kæranda um að kærandi og maki hans hefðu átt við veikindi að stríða fyrstu vikurnar í desember er hafi orðið til þess að kæranda láðist að sækja um námslán innan tilskilins frests. Vísar kærandi til þess margt nýtt hafi í reynd komið fram í síðari erindi hans til stjórnar LÍN varðandi annir og stress vegna kennslu – og próftarna, vegna lokaritgerðar og ekki síst heilsufars. Væru þetta persónuleg atriði sem erfitt hafi verið að nefna í upphafi. Tekur kærandi fram að árleg námslán sem hann hafi tekið frá árinu 2005, hafi skipt fjölskyldu hans verulegu máli þar sem maki kæranda sé öryrki. Í umsögn stjórnar LÍN, dagsettri 23. maí 2011, kemur fram að kæranda hafi verið sendur tölvupóstur 12. nóvember 2010 þar sem honum hafi verið tilkynnt að umsóknarfrestur vegna haustannar 2010 rynni út 1. desember 2010. Ennfremur hafi námsmannahreyfingar sent tölvupóst á sína félagsmenn. Á heimasíðu LÍN hafi einnig komið skýrt fram hver umsóknarfrestur vegna haustannar 2010 hefði verið. LÍN hafi synjað erindi kæranda en það hafi verið mat stjórnar að tímabundin veikindi nokkrum dögum fyrir umsóknarfrest útskýrði ekki aðgerðarleysi kæranda frá því að opnað hafi verið fyrir umsóknir í júní 2010. Væri niðurstaðan í samræmi við lög og reglur og sambærilega úrskurði málskotsnefndar. Fór stjórn LÍN þess á leit að málskotsnefnd staðfesti úrskurð stjórnarinnar.

 

Niðurstaða

 

Samkvæmt 1. gr. reglugerðar nr. 602/1997 um Lánasjóð íslenskra námsmanna skal auglýsa með tryggilegum hætti eftir umsóknum um námslán og skal í auglýsingunni m.a. koma fram hvenær umsóknarfrestur rennur út. Í grein 5.1.2 í úthlutunarreglum LÍN fyrir árið 2010-2011 segir að sækja skuli sérstaklega um námslán fyrir hvert aðstoðarár og að umsókn vegna náms haustið 2010 skuli hafa borist sjóðnum fyrir 1. desember 2010. Ekki er að finna neinar undanþágur frá auglýstum fresti í framangreindum reglum. Samkvæmt upplýsingum frá LÍN var umsóknarfrestur einnig tryggilega auglýstur á heimasíðu LÍN. Fyrir liggur að kærandi sótti ekki um lán hjá LÍN fyrir haustönn 2010 fyrr en 7. desember 2010 þegar hann fór þess á leit við stjórn sjóðsins að sér yrði veitt undanþága vegna umsóknarfrests. Þá hefur kærandi gert grein fyrir ástæðum þess að umsókn hans barst ekki tímanlega til sjóðsins. Vegna fyrirspurnar málskotsnefndar um meðferð stjórnar LÍN á sambærilegum málum, sbr. t.d. úrskurð málskotsnefndar í málinu L-34/2010, hefur stjórn LÍN upplýst að hvert mál sé skoðað sérstaklega og mat lagt á það hverju sinni hvort rök séu fyrir hendi til að fallast á að veita undanþágu frá umsóknarfrestinum. Við það tilefni var einnig upplýst af hálfu stjórnar LÍN að á undanförnum fimm skólaárum hafi ein undanþágubeiðni frá umsóknarfresti verið veitt og jafnframt hefur verið upplýst að til grundvallar þeirri niðurstöðu hafi verið að námsmanni hefði upphaflega verið óheimilt að sækja um lán hjá LÍN sökum þess að hann hafði sótt um námsstyrk í Danmörku. Í úrskurði sínum þann 16. febrúar 2011 tekur stjórn LÍN afstöðu til röksemda kæranda varðandi veikindi sem vísað er til í læknisvottorði. Telur stjórnin að þær upplýsingar séu ekki til þess fallnar að breyta afstöðu stjórnarinnar. Með vísan til reglugerðar LÍN, úthlutunarreglna sjóðsins, sem ekki heimila neinar undanþágur frá auglýstum umsóknarfresti, svo og fyrri úrlausna stjórnar LÍN við meðferð samskonar mála verður að telja að lögmæt sjónarmið hafi legið til grundvallar synjunar á beiðni kæranda um undanþágu frá umsóknarfresti. Að þessu virtu er fallist á það með stjórn LÍN að afgreiðsla sjóðsins á erindi kæranda hafi verið í samræmi við lög og reglur sem um sjóðinn gilda. Niðurstaða hins kærða úrskurðar stjórnar LÍN er því staðfest.

 

Úrskurðarorð

 

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda frá 16. febrúar 2011 er staðfestur.

Til baka