Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-24/2011 - Námsframvinda - synjun á beiðni um niðurfellingu láns

Úrskurður

Ár 2012, miðvikudaginn 1. febrúar, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu L-24/2011.

Kæruefni

Með kæru sem barst málskotsnefnd þann 6. júlí 2011 kærði kærandi úrskurð stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) frá 23. júní 2011 þar sem hafnað var beiðni kæranda um námslán vegna vormisseris 2011 og ennfremur að það verði niðurfellt eftir afgreiðslu þess. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dagsettu 26. júlí 2011 og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Kærandi sendi viðbótarathugasemdir með tölvupósti, sem barst nefndinni þann 23.ágúst 2011. Athugasemdir stjórnar LÍN voru settar fram í bréfi dagsettu 30. ágúst 2011 og var afrit þess sent kæranda og henni jafnframt veittur frestur til að koma að athugasemdum sínum. Engar frekari athugasemdir bárust frá kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi hóf flugþjónustunám við flugakademíu Keilis haustið 2010. Námið er ætlað þeim sem hyggjast starfa sem flugfreyjur/þjónar. Mennta- og menningamálaráðneytið hefur veitt Keili viðurkenningu sem einkaskóla á framhaldsskólastigi, en í því felst að námsskrá skólans og starfsemi hans uppfyllir almenn skilyrði laga um framhaldsskóla nr. 80/1996. Fullt nám á flugþjónustubraut er tvær annir og er námið lánshæft hjá LÍN að uppfylltum öðrum skilyrðum. Kærandi sótti um og fékk afgreitt fullt námslán hjá LÍN vegna haustsins 2010, ásamt fyrirframgreiddum skólagjöldum fyrir vorið 2011. Kærandi sendi stjórn LÍN erindi 17. maí 2011 og gerði alvarlegar athugasemdir við námið á flugþjónustubraut. Kærandi kveður námið hafa verið auglýst í samstarfi við Icelandair og hún hafi litið svo á að það væri undirbúningur að starfi hjá félaginu. Í febrúar 2011 hafi borið svo við að Icelandair hafi auglýst eftir flugfreyjum/þjónum til starfa en sett það skilyrði að umsækjendur mættu ekki vera eldri en 30 ára. Þar sem kærandi hafi þá verið 38 ára hefðu forsendur fyrir áframhaldandi námi hennar brostið og hún hætt náminu í kjölfarið. Í erindi sínu til stjórnar LÍN sem hér er til umfjöllunar fer kærandi fram á að hún fái afgreitt fullt lán frá LÍN fyrir vormisseri 2011 og að því fengnu verði lán hennar hjá LÍN vegna flugþjónustunámsins í heild fellt niður. Kærandi bendir á að þegar hún innritaði sig í námið hafi engin skilyrði verið sett um aldur. Námið sé skipulagt í samstarfi við Icelandair og því hafi hún verið svikin þegar í ljós kom að hún væri of gömul til þess að fá flugfreyjustarf hjá fyrirtækinu.

Í athugasemdum stjórnar LÍN vegna kærunnar kemur fram að samkvæmt grein 4.8 í úthlutunarreglum LÍN þurfi lágmarksnámsframvindu (18 ECTS-einingar) á misseri til að eiga rétt á skólagjaldaláni. Það hafi því verið niðurstaða stjórnar LÍN að kæranda bæri í samræmi við ákvæði 5.7.1 í úthlutunarreglum LÍN að endurgreiða fyrirframgreitt skólagjaldalán þar sem hún skilaði ekki námsframvindu á misserinu. Þá væri hvorki heimild í reglum sjóðsins til þess að verða við beiðni hennar um framfærslulán án námsframvindu á misserinu né að fella niður námslán. Því beri að synja erindi kæranda.

Niðurstaða

Í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna segir:"Námslán skal aldrei veitt fyrr en námsmaður hefur skilað vottorði um tilskilda skólasókn og námsárangur" og í 4. mgr. sama lagaákvæðis segir:"Námslán skal ekki veitt nema námsframvinda sé með eðlilegum hætti". Fyrir liggur að kærandi hætti námi á vormisseri 2011 og er LÍN ekki heimilt að veita henni framfærslulán án námsframvindu. Og þar sem kærandi skilaði ekki neinni námsframvindu á vormisseri 2011 ber henni að endurgreiða fyrirframgreitt skólagjaldalán, sbr. grein 5.7.1 í úthlutunarreglum LÍN. Af framangreindu leiðir að ekki getur komið til þess að kærandi fái niðurfellingu námsláns hjá sjóðnum.

Eins og áður er rakið liggur fyrir viðurkenning mennta- og menningarmálaráðuneytisins á námsskrá Keilis og á því byggði samþykki LÍN fyrir lánshæfni flugþjónustunámsins. Það heyrir ekki undir málskotsnefnd að fjalla um athugasemdir kæranda við framsetningu, innihald og framkvæmd námsins. Ráðuneytið er eftirlitsaðili með innihaldi og gæðum námsins og er sá aðili sem leggur mat á það hvort fella eigi niður viðurkenningu náms vegna breyttra forsendna eða ekki. Það hefur ekki verið gert af hálfu ráðuneytisins og hefur engin breyting orðið á lánshæfi námsins samkvæmt lögum og reglum LÍN. Með vísan til framanritaðs er hinn kærði úrskurður því staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda frá 23. júní 2011 er staðfestur.

Til baka