Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-03/2018 - Ábyrgðarmenn - beiðni um niðurfellingu ábyrgðar - málinu vísað frá

Bókun um frávísun máls.

Mál L-3/2018.

Ár 2018, fimmtudaginn 12. júlí er tekið fyrir mál nr. L-3/2018.

Kærendur sendu kæru til nefndarinnar með bréfi dagsettu 22. maí 2018 sem barst 23. maí 2018 vegna ákvörðunar Lánasjóðs íslenskra námsmanna um að synja þeim um niðurfellingu á ábyrgð þeirra á námsláni nr. S-1000. Með bréfi þann 23. maí sl. sendi málskotsnefnd stjórn LÍN kæruna til umsagnar. Umsögn LÍN barst með bréfi dagsettu 18. júní sl. Málskotsnefnd óskaði þann 4. júlí 2018 nánari skýringa vegna þeirra leiðbeininga sem LÍN veitti kærendum í fyrrgreindu bréfi dagsettu 22. maí 2018. Skýringar LÍN bárust 9. júlí sl.

Fram kemur í gögnum málsins að kærendur eru erfingjar A og að A hafi gengist í ábyrgð á námslánum sonar síns B. Um hafi verið að ræða svonefnd R-lán sem síðar hafi verið sameinuð undir einu láni sem S-lán nr. 1000. Þann 10. febrúar 2018 sendu kærendur bréf til LÍN þar sem þeir fóru þess á leit að ábyrgð þeirra á umræddu S-láni yrði felld niður. Með bréfi LÍN til kærenda sem dagsett er 7. mars 2018 er erindi kærenda synjað. Þá segir einnig eftirfarandi:

„Athygli yðar er vakin á því að þér getið óskað eftir úrskurði stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna um ofangreinda synjun á erindinu. Beiðni um úrskurð stjórnar skal bera fram innan 3ja mánaða frá dagsetningu bréfs þessa.“

Í kjölfarið sendu kærendur kæru til málskotsnefndar LÍN sem samkvæmt 5. gr. a laga um LÍN sker úr um hvort úrskurðir stjórnar LÍN eru í samræmi við lög og reglur sem um sjóðinn gilda.

Í umsögn stjórnar LÍN sem barst með bréfi dagsettu 18. júní sl. kemur fram að kærendur hafi ekki borið mál sitt undir stjórn LÍN og fer stjórn LÍN þess á leit að málinu verði vísað frá málskotsnefnd.

Sökum þeirra leiðbeininga sem LÍN veitti kærendum í bréfinu 7. mars 2018 telur málskotsnefnd þó rétt að eftirfarandi atriði komi fram. Í bréfi málskotsnefndar til LÍN 4. júlí 2018 var óskað upplýsinga um hvaða reglur gildi hjá LÍN þegar aðilum er bent á að bera mál sitt undir stjórn, m.a um þann þriggja mánaða frest sem vísað var til í bréfi LÍN til kærenda 7. mars 2018. Í svarbréfi LÍN 9. júlí sl. segir að þegar sjóðurinn taki stjórnvaldsákvörðun sé málsaðila ávallt bent á að hann hafi heimild til þess að bera mál sitt undir stjórn LÍN. Jafnframt sé tekið fram að beiðni um úrskurð stjórnar þurfi að berast innan þriggja mánaða frá dagsetningu bréfisins. Í útskýringum LÍN segir ennfremur að þessi tímamörk séu einungis notuð til viðmiðunar til að viðhalda málshraða í málum og gæta samræmis en aðilar máls hafi hagsmuni af því að mál hljóti hraða afgreiðslu og sé rannsakað sem fyrst. Tekið er fram í svarbréfinu að þrátt fyrir að mál komi til stjórnar LÍN eftir þetta þriggja mánaða tímamark hafi þessi frestur ekki áhrif sem slíkur og að mál séu almennt lögð fyrir stjórn sjóðsins án takmarkana.

Samkvæmt 2. mgr. 5.a. gr. laga nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna er valdsvið málskotsnefndar takmarkað við að skera úr um hvort úrskurðir stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna séu í samræmi við ákvæði laga og reglugerða. Í svarbréfi LÍN til kærenda 7. mars 2018 kemur fram að það er deildarstjóri innheimtudeildar LÍN sem hefur tekið ákvörðun um að synja beiðni kærenda og leiðbeinir hún kærendum um að bera málið undir stjórn LÍN. Þar sem umrætt álitamál hefur ekki enn verið borið undir stjórn sjóðsins brestur málskotsnefndina vald til að fjalla um það og er kærunni vísað frá nefndinni. 

Til baka