Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Niðurstöður skoðanakönnunar fyrir LÍN benda til ýmissa sóknarfæra

13. nóvember 2019
Lánasjóði íslenskra námsmanna, LÍN, bárust nýlega niðurstöður viðamikillar viðhorfskönnunar sem Maskína framkvæmdi í sumar fyrir sjóðinn meðal greiðenda, námsmanna hér á landi og erlendis, ábyrgðarmanna og annarra viðskiptavina sjóðsins. Af 36.056 manns sem fengu könnunina senda svöruðu 43,2%, eða alls 15.561. Fjöldi viðskiptavina LÍN á hverjum tíma er hátt í 80 þúsund en alls starfa 34 manns að jafnaði hjá sjóðnum sem leggja sig fram um að veita viðskiptavinum góða þjónustu í samræmi við lög og aðrar reglur sem LÍN eru settar af hálfu Alþingis. Aldrei áður hefur svo viðamikil könnun sem þessi verið framkvæmd fyrir sjóðinn en hún hefur að geyma 90 spurningar um margvísleg atriði sem snerta hagsmuni lántakenda og umboðsmanna þeirra varðandi ýmsa þjónustu LÍN til að heyra viðhorf og greina þau tækifæri þar sem gera má betur til að bæta þjónustuna. Má almennt segja að LÍN geti í heild vel unað við svör þátttakenda og ýmis tækifæri blasa við þar sem gera má úrbætur.

Góð rafræn þjónusta en jafnframt tækifæri til úrbóta

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar felast helstu styrkleikar LÍN í rafræna hluta þjónustu sjóðsins, m.a. á persónulegri síðu notenda (Mitt LÍN) og í þeirri þjónustu sem snýr að rafrænum umsóknum og gagnaskilum svo nokkuð sé nefnt. Er ánægjan meiri eftir því sem aldur námsmanna er lægri, bæði hérlendis og erlendis, en þeir gera einmitt miklar kröfur til rafrænna viðskipta. Hins vegar er þessi hópur jafnframt sá sem hefur einna minnst álit á LÍN þegar litið er til ímyndar og almennrar umræðu meðal námsmanna um sjóðinn. Verður áhugavert að rýna svörin nánar sem fyrirhugað er að gera á næstunni með það í huga að greina möguleg tækifæri til úrbóta. Niðurstöður könnunar­innar benda jafnframt til þess að bæta megi þjónustuferla í afgreiðslu kvartana og umsókna um undanþágur auk þess sem bæta þarf ímynd LÍN þegar kemur að upplifun viðskiptavina á því hvort sjóðurinn hafi getu til að koma til móts við óskir þeirra eða ekki. Niðurstöður könnunarinnar benda m.a. til að bæta megi heimasíðu LÍN auk þess sem margir þátttakendur telja sjóðinn geta verið virkari á samfélagsmiðlum, stytt afgreiðslutíma erinda eða a.m.k. upplýst viðskiptavini betur um afgreiðslutíma beiðna sem eru mismunandi eftir álagstímum hjá sjóðnum. Þá er jafnframt ljóst að kynna þarf betur fyrir námsmönnum hvað felst í því að taka lán hjá sjóðnum, s.s. hvað sé átt við með verðtryggingu og tekjutengingu auk fleiri atriða sem nauðsynlegt er að hafa í huga áður en stofnað er til lánaskuldbindinga.

Námstækifæri óháð efnahag

Hlutverk LÍN er að veita námsmönnum tækifæri til náms óháð efnahag. Endurgreiðslur námslána, sem veitt eru með 1% vöxtum, eru tekjutengdar til að tryggja lága greiðslubyrði þar sem afborgun námslána er reiknuð sem hlutfall af tekjum. LÍN hefur heimild til að veita undanþágur frá afborgun hjá þeim sem eru í verulegum fjárhagsörðugleikum vegna náms, veikinda, örorku, þungunar, umönnunar barna eða maka eða annarra sambærilegra ástæðna. Um 47% útlána hvers árs endurgreiðast ekki og námslán falla niður við andlát lánþega.
Til baka