Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Persónuvernd

Menntasjóður námsmanna gætir þess í hvívetna að tryggja persónuvernd þeirra einstaklinga sem eiga viðskipti við stofnunina. Stofnunin gerir allt sem í hennar valdi stendur til að fylgja lögum og reglum sem gilda um meðferð og vinnslu persónuupplýsinga og leggur sérstaka áherslu á fagmannleg vinnubrögð við meðferð persónuupplýsinga.

Persónuverndarstefna

Í persónuverndarstefnu Menntasjóðs námsmanna má finna stefnu sjóðsins hvað varðar persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingar

Samkvæmt nýrri persónuverndarlöggjöf átt þú rétt á að fá upplýsingar um þær persónuupplýsingar sem um þig finnast hjá Menntasjóðnum sem og það hvernig er verið að nota þær. Ef þú vilt fá afrit af eigin persónuupplýsingum, þá þarf þú að:

  • Fylla út þar til gert eyðublað Beiðni um persónuupplýsingar. Þú kemur með útfyllt eyðublað í afgreiðslu sjóðsins, Borgartúni 21, 105 Reykjavík.
  • Sjóðurinn afgreiðir beiðni þína eins fljótt og mögulegt er.
  • Athugið að unnið er að því að útbúa rafræna lausn á Mitt Lán þar sem einstaklingar geta auðkennt sig með rafrænum skilríkjum.

Persónuverndarfulltrúi

Persónuverndarfulltrúi Menntasjóðsins tekur við fyrirspurnum og ábendingum sem einstaklingar kunna að hafa varðandi persónuvernd hjá sjóðnum personuvernd@menntasjodur.is. Þú getur einnig sent bréf til Menntasjóðs námsmanna, Borgartúni 21, 105 Reykjavík, en þá skal umslagið merkt persónuverndarfulltrúanum. 

Eftirlitsaðili

Persónuvernd annast eftirlit með lögum og reglum um vinnslu persónuupplýsinga.  Þú hefur rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þú telur að vinnsla persónuupplýsinga um þig brjóti í bága við lög eða aðrar reglur um persónuvernd. Persónuvernd úrskurðar í ágreiningsmálum um vinnslu persónuupplýsinga. Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu stofnunarinnar, www.personuvernd.is.

 

Vinnsla upplýsinga í netspjalli við spjallmennið Línu

Samtöl við spjallvélmennið Línu og samtöl við ráðgjafa í netspjalli eru varðveitt af hálfu sjóðsins. Upplýsingar úr samtölum eru nýttar til að betrumbæta Línu og upplifun notandans af spjallmenninu.
Allar upplýsingar sem notandi kemur á framfæri í samtölum við Línu eða í netspjalli eru varðveittar. 
Ópersónugreinanleg samtöl við Línu eða við ráðgjafa í netspjalli eru varðveitt í 90 daga frá því þau eiga sér stað. Notendur geta óskað eftir því að ópersónugreinanlegu samtali við Línu eða ráðgjafa sé eytt og er það gert í gegnum spjallgluggann.
Óski viðskiptavinur eftir því að fá upplýsingar um sína persónulegu hagi í netspjalli þarf að gefa upp fjögurra stafa auðkennisnúmer sem aðgengilegt er á Mitt Lán. Samtöl sem átt eru við viðskiptavin eftir að viðkomandi hefur auðkennt sig eru varðveitt ótímabundið í samræmi við ákvæði laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn.
Menntasjóðurinn gætir fyllsta öryggis við varðveislu og vinnslu persónuupplýsinga með viðeigandi skipulagslegum og tæknilegum ráðstöfunum, þ.á.m. aðgangsstýringum og dulkóðun. Allt starfsfólk sem kemur að vinnslu persónuupplýsinga er bundið þagnarskyldu. 
Menntasjóðurinn nýtir sér þjónustu þriðja aðila, svokallaðs vinnsluaðila skv. lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Upplýsingar sem berast í gegnum spjallgluggann eru unnar af Boost.ai (https://www.boost.ai/) og hýstar í Írlandi hjá Amazon Web Services sem er undirvinnsluaðili Boost.ai. Öll aðkoma þriðju aðila byggir á skriflegum vinnslusamningum í samræmi við lög um persónuvernd. Menntasjóðurinn mun ekki miðla persónuupplýsingum þínum til annarra aðila nema stofnuninni sé það skylt á grundvelli laga, stjórnvaldsfyrirmæla eða dómsúrskurðar. Persónuupplýsingum þínum verður ekki miðlað utan Evrópska efnahagssvæðisins nema á grundvelli sérstakrar heimildar þar um og án þess að upplýsa þig um slíka miðlun.
Þú kannt að eiga rétt til þess að fá aðgang að þeim persónuupplýsingum sem þú hefur veitt Menntasjóðnum í gegnum spjallgluggann. Þá kannt þú að eiga rétt til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga, fá persónuupplýsingar leiðréttar, krefjast þess að þeim verði eytt, vinnsla þeirra verði takmörkuð og/eða að þú eða þriðji aðili fáir upplýsingar afhentar á tölvulesanlegu formi.